Kallelse till församlingsmöte + Veckobrev v 31

Kallelse till församlingsmöte den 20 augusti, efter gudstjänstens fika.

Ärende: Timanställning av Maria Åkesson för ”Småbarnssång” läsåret 23/24. Samt eventuellt tillkommande ärenden efter styrelsemötet 16 aug.

Nu är jag på plats igen. Semestern har varit avkopplande och förutom en tredagarstur till Skövde, Ekehagens forntidsby och Skara och en annan tredagarstur till Stockholm (Gamla stan), så har det varit väldigt lugnt. Några turer till barnbarnet (nu 8 månader) har det förstås också blivit.

På söndag möts vi till gemensam gudstjänst med nattvard i Ansgariikyrkan. Den är gemensam med församlingarna från Huskvarna och Kaxholmen.   

Just nu har vi en testperiod då vi håller kyrkan öppen mån-fre kl 15-17. Vill du vara ansvarig för att det är öppet vid något tillfälle? Ta med en bok eller handarbete om det är lugnt. Eller bjud in vänner på kaffe till det tillfället då du är här. Om det kommer några fler bjuder du bara in dem också i gemenskapen.

Hemavanmötet (2–6 augusti) har precis börjat. Om du inte är på plats kan du se gudstjänsterna i efterskott. De spelas in och läggs ut med en dags fördröjning.

https://equmeniakyrkan.se/hemavanmotet/digitalt/

Hönökonferensen går också att se i efterskott om vill. https://www.honokonferensen.se/

Lägg också in vår egen Det spirar-vecka i kalendern om du inte redan gjort det. Lördagen den 23 september – söndagen den 1 oktober händer det saker varje dag. Oftast både förmiddag, eftermiddag och kväll. Dessutom en sopplunch mitt i veckan.

Tisdagen den 26 september drar vi igång en Alpha-kurs. Är du intresserad av att vara samtalsledare i en grupp? Eller kanske du helt enkelt vill prova på att gå kursen? Mitt förslag är att du anmäler dig själv och dessutom bjuder in en kompis, granne, arbetskamrat, släkting eller någon annan du tänker på. Då kan ni gå kursen tillsammans. Det blir en trygghet för den andra personen och det kommer dessutom att utveckla din egen tro. Det spelar ingen roll om man är ny i tron eller om man har varit med i församlingen hela sitt liv eller kanske inte vet någonting alls om den kristna tron. Alpha-kursen har något att ge till var och en som väljer att ge den en chans.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 6/8

10.00 Gudstjänst med nattvard i Ansgariikyrkan. Johanna Johansson och Sven-Ove Rylner. Sång Frida Elmgren. Gudstjänsten är gemensam med Equmenia-församlingarna från Huskvarna och Kaxholmen.

Måndag 7/8

19.00 Bön i Ansgariikyrkan.

Måndag 7/8 – Lördag 12/8 Portal23. Regionscoutläger. Ralingsåsgården. (Spårarscouterna 10–12 augusti)

Tisdag 8/8

14.30 Andakt på Rosengården. Karl-Ivar Karlsson, Curt Olofson, Sånggrupp.

Onsdag 9/8

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Söndag 13/8

10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna. Joel Frank, Christer Ramefelt, Sven Björklund

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, i Kongo, ber vi för alla de människor i vår närhet som saknar kunskap om Jesus. Han som är vägen, sanningen och livet.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS), ber vi för Frälsningsarmén Södra Vätterbygden.

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Stockholm. Gud, vi ber för Region Stockholm. Vi ber för de samtal och möten som skett under kyrkornas närvaro vid Stockholm Pride denna vecka. Fortsätt verka med din Heliga Ande i dem som berörts, utmanats, tröstats av dig.

Kongo-Brazzaville. Gud, vi ber för vår systerkyrka EEC i Kongo Brazzaville och dess medlemmar och ledning. Herre vi ber för idrottsskolan, för Jordbruks-projektet och för hälsovården, att du håller kyrkan och dess olika aktiviteter i din hand

Skapelsen. Gud, vi ber för hela jorden, den vackra skapelse vi är en del av. Vi ber om helande och läkedom där jordar, växtlighet och djurarter är hotade. Vi ber om en god omställning till hållbarhet.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                         9e söndagen efter trefaldighet/Goda förvaltare

(Lukasevangeliet 16:1–13)              Liknelsen om den ohederlige förvaltaren

Han sade också till sina lärjungar: »Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ – ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’ «Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. »Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.«

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 595)

Låt ditt rike komma.

Tack, Gud, att du är: den väldiga elden som lyser i vårt mörker, som värmer i vår köld, som förbränner det som är ruttet. Tack, Gud, att du är: det friska vattnet, den renande källan i vår själ. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor