Veckobrev vecka 2

Snart börjar den Ekumeniska böneveckan. På onsdag blir det bönesamling i Pingstkyrkan kl 18. Söndag 21/1 har vi en ekumenisk gudstjänst i Österängskyrkan kl 16 och på kvällen samlas kyrkorna i Jönköping till bön i Sofiakyrkan. Fackeltåg utgår från Allianskyrkan, Katolska kyrkan och Fjällstugan. Om du inte vill gå med i fackeltåg går det bra att komma direkt till Sofiakyrkan. Det blir en samling utanför kyrkan 17.45 innan vi går in till bönen.

Nytillkommet! Lördag 27/1 blir det en Inspirationsdag/församlingsdag med Ida-Maria Brengesjö. Hon predikar även söndagen den 28/1. Mer info kommer.

Församlingsmöte 28/1 efter gudstjänsten.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 14/1

10.00 Gudstjänst. Karl-Ivar Karlsson leder gudstjänsten och Dan Palmér sjunger. Det blir predikan av Joakim Hagerius via webben.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Måndag 15/1

10.00 Bön i Ansgariikyrkan.

18.30 Kören träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna

Tisdag 16/1

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

Onsdag 17/1

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

18.00-19.00 Ekumenisk bönesamling i Pingstkyrkan.

Torsdag 18/1

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

Fredag 19/1

10.00 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

Söndag 21/1

16.00 Ekumenisk gudstjänst i Österängskyrkan. Johanna Johansson och Kjell Danfors.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Ca 17.20 Fackeltåg från Allianskyrkan, Katolska kyrkan och Fjällstugan.

17.45 Samling utanför Sofiakyrkan.

18.00 Tillsammans i bön inför Guds ansikte. Sofiakyrkan.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Lördag 27/1 Inspirationsdag/församlingsdag med Ida-Maria Brengesjö.

Söndag 28/1 10.00 Gudstjänst med Ida-Maria Brengesjö och Johanna Johansson. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik. Församlingsmöte efter kyrkkaffet.

Böneämnen:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping, ber vi för Sankta Maria församling (Österns Assyriska kyrka)

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för alla de som lider av oro, fruktan och rädsla. Låt oss berätta om Guds kärlek!   

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi:

Gud, vi ber om fred! Vi ber om vägar till social rättvisa i en värld där klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Vi ber om uthållighet i visionen om shalom – din fred till alla. Vi ber för Kristna fredsrörelsen i Sverige och andra partners i samverkan för fred och rättvisa. 

Gud, vi ber för Israel och Palestina. Herre förbarma dig, vi ber om fred! Det finns inga vinnare i krig, bara lidande. Vi står maktlösa inför hatet, men fasta i tron på att Du besegrat döden och att Din kärlek fördriver rädslor. Gud, vi behöver dig. 

Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!  Amen

Guds ord                         Andra söndagen efter trettondedagen/Livets källa

I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära. (Efesierbrevet 1:7–14)

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Livets Gud, för oss till brunnar med levande vatten och var för oss en källa som ger liv i överflöd. I Jesu namn. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor