Vänförsamling

Vår vänförsamling i Konga Kinshasa : Sundi – Lutete

Gunnel och Curt Olofson har under flera år arbetat i Sundi-Lutete som missionärer. Därför var det naturligt att Ansgariikyrkan etablerade en närmare kontakt med församlingen i Sundi-Lutete när en förfrågan från kyrkoledningen kom.

2007 var de både ute på besök och då togs de första stegen för att etablera ett vänprojekt.
2012 var en annan grupp från Ansgariikyrkans församling på plats i Sundi när deras pastor och styrelseordförande skrev på ett vänförsamlingsavtal. Sedan har vi med olika grupper gjort besök på denna plats.
Sundi-Lutete grundades 1924 och är nu en stor skolstation med skolor från förskola till studentexamen. Där finns också ett sjukhus med läkare och en sjuksköterskeskola. Det är en aktiv församling med ca: 1000 medlemmar, flera körer och en stor söndagsskola med en välsjungande barnkör.
Församlingen har också ansvar för många byar i runt Sundi. Sundi-Lutete är också huvudorten för ”distriktet Sundi” med fem församlingar som också har egna pastorer.
Senast var Ansgariikyrkans pastor Lars-Anders Kjellberg ute tillsammans med en grupp från församlingen.
Varje år gör vi en gemensam almanacka med böneämnen för varje vecka. Den är skriven på svenska, franska och kikongo. 2024 firar Sundi-Lutete 100 år. Det blir stora festligheter som redan nu förbereds.