Vänförsamling

Vår vänförsamling i Konga Kinshasa : Sundi-Lutete

Missionen i Sundi-Lutete firar i år 100 års jubileum. Jubileumsfesten äger rum den 12-15 september 2024

Gunnel och Curt Olofson har under flera år arbetat i Sundi-Lutete som missionärer. Därför var det naturligt att Ansgariikyrkan etablerade en närmare kontakt med församlingen i Sundi-Lutete när en förfrågan från Equmeniakyrkans kyrkoledningen kom.

2007 var de båda ute på besök och då togs de första stegen för att etablera ett vänprojekt.
2012 var en grupp från Ansgariikyrkans församling på plats i Sundi när deras pastor och styrelseordförande skrev på ett vänförsamlings avtal. Sedan har vi med olika grupper gjort besök på denna plats.
Sundi-Lutete grundades 1924 och är nu en stor skolstation med skolor från förskola till studentexamen. Där finns också ett sjukhus med läkare och en sjuksköterskeskola. Det är en aktiv församling med ca: 1000 medlemmar. Flera av dessa medlemmar bor på missionsstationen, andra bor i byar i Sundi-Lutetes närhet. Församlingen har flera körer och en stor söndagsskola med en välsjungande barnkör.
Församlingen har också ansvar för många byar runt Sundi. Sundi-Lutete är också huvudorten för ”distriktet Sundi” med fem församlingar som också har egna pastorer.

Ansgariikyrkans före detta pastor Lars-Anders Kjellberg var ute tillsammans med en grupp från församlingen för några år sedan.
Varje år gör vi en gemensam almanacka med böneämnen för varje vecka. Den är skriven på svenska, franska och kikongo. 2024 firar Sundi-Lutete 100 år. Det blir stora festligheter som redan nu förbereds. I februari 2020 var en grupp ute och besökte Sundi-Lutete. De hade fått en ny pastor, som vi fick möjlighet att samtala med om vårt vänförsamlings projekt. Han verkar väldigt trevlig och engagerad.