Hela människan

Hela logo

Hela Människan är en del av Svenska kyrkans och de traditionella frikyrkornas sociala och diakonala arbete. Det lokala arbetet, som finns på ett 90-tal platser runt om i Sverige drivs som självständiga enheter.

Tack vare ett gott samarbete med Jönköpings kommun, församlingarnas stora engagemang och ett 100-tal frivilligarbetare/volontärer kan Hela Människan Jönköping erbjuda en lång rad olika verksamheter såsom matservering, tvätt- och hygienmöjligheter, sysselsättning, flera typer av boenden mm,
Hela Människan vill ge stöd till människor som befinner sig i en utsatt livssituation, och vi vill vara en resurs, både operativt och förebyggande.

Hela Människan Jönköping finns på Västra Storgatan 46, Jönköping

Ansgariikyrkans församling är engagerad i verksamheten på RIA center  i Jönköping.