Stickcafé

Vi som träffas till stickcafé är kvinnor i olika åldrar – från början var
KUPAN en träffpunkt för SMU-mammor. Alla är välkomna.

Samlingarna hålls tisdagar kl 15-17 en gång per månad

Vårt mål är gemenskap – handarbete – kaffe.