Rumänieninsamling

Genom Equmeniakyrkan Huskvarna har vi god kontakt med ett antal Baptistförsamlingar i Rumänien

Några av dessa arbetar i extremt fattiga områden. Vi samlar in begagnade kläder för detta arbete som vi packar och sänder till Rumänien. På plats där fördelar församlingarna tillsammans med myndigheterna våra översända kläder till behövande.

Equmeniakyrkan Huskvarna, Equmeniakyrkan Kaxholmen, Ansgariikyrkan och Immanuelskyrkan i Jönköping är med i detta arbete. Du kan lämna in bra begagnade kläder till Ansgariikyrkan.