Diakonia

Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för två svenska kyrkor, Equmeniakyrkan och Alliansmissionen. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Centrala arbetsområden är demokratisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt fred och försoning. Grunden för allt vårt arbete är människors vilja att förändra och förbättra världen.

Arbetet sker tillsammans med cirka 400 lokala organisationer, samfund och folkligt förankrade rörelser i ett 30-tal länder. Tillsammans utgör vi ett världsomspännande nätverk som innefattar miljontals människor. Människor som arbetar för en varaktig förändring av situationen för dem som lever med fattigdom, förtryck och våld. Människor som förändrar världen.