Barn & ungdom

Equmenia

Equmenia är en mötesplats som är öppen för alla barn och ungdomar. Hit är Du välkommen oavsett hur det går för dig i skolan, hur du har det hemma eller hur du ser ut. I equmenia i Ansgariikyrkan finns en hel del olika aktiviteter.

Kom med och hitta det du tycker är roligt!

Vill du vara med på någon aktivitet, eller har du frågor? Kontakta i så fall:

Catharina Mars

Equmenias ordförande

0735-20 27 30

Equmenias plusgironummer

497976-1

swishnummer

123 079 56 82