Mission

Ordet mission betyder uppdrag eller sändning vilket för oss är kopplat till Jesu sista ord till lärjungarna. ”Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. OCH SE JAG ÄR MED ER ALLA DAGAR TILL TIDENS SLUT”.

Att dela vår kristna tro med andra människor innebär att ta hänsyn till människors hela livssituation. Vi vill göra detta i Sverige, t ex genom Ansgariiförsamlingens sociala verksamhet eller olika lokala krisgrupper. Men också globalt genom Equmeniakyrkans internationella arbete där vi samarbetar med systerkyrkor i bland annat de båda Kongorepublikerna, Indien, Ecuador, m.fl. Rättvisa och mänskliga rättigheter vill vi kämpa för både på hemmaplan och i andra delar av världen.

Vi delar också Equmeniakyrkans strävan att skapa enhet mellan alla kristna. I den världsvida kyrkan finns det möjlighet till möten som skapar vänskap och bryter ner fördomar och gränser. Ansgariiförsamlingen vill vara en av dessa mötesplatser.

Vår innersta önskan är att föra vittnesbördet om Jesus Kristus, världens Frälsare, vidare ut till jordens yttersta gräns, men också till vår granne.

Namnet JESUS är namnet framför alla andra namn. Det enda namn som kan ge oss frälsning. Läs mer om församlingens engagemang för mission under rubriken Vänförsamling.