Mission

Ordet mission betyder uppdrag eller sändning vilket för oss är kopplat till respekt och medmänsklighet

Att dela vår kristna tro med andra människor innebär att ta hänsyn till människors hela livssituation. Vi vill göra detta i Sverige, t ex genom Ansgariikyrkans sociala verksamhet eller olika lokala krisgruper, men också globalt genom Missionskyrkans internationella arbete där vi samarbetar med systerkyrkor i bland annat Kongo och Indien. Rättvisa och mänsklig värdighet vill vi kämpa för både på hemmaplan och i andra delar av världen.

Vi delar också Missionskyrkans strävan att skapa enhet mellan alla kristna. I den världsvida kyrkan finns det möjlighet till möten som skapar vänskap och bryter ner fördomar och gränser. Ansgariikyrkan vill vara en av dessa mötesplatser.