RPG

RPG JÖNKÖPING ÖST

PROGRAMMET för RPG Jönköping Öst hösten 2023

RPG Jönköping Öst är ett samarbete mellan Ansgariikyrkan, Allianskyrkan och Korskyrkan

Första onsdagen i varje månad Kl. 15 möts vi och alternerar mellan våra tre kyrkor. Det blir variation i programmen. Tal, sång, bilder osv. Det blir kaffeservering och fin gemenskap. ALLA ÄR VÄLKOMNA är du inte RPG-are så är du precis lika välkommen.

Den 4 oktober kl. 15.00 i Allianskyrkan får vi besök av vår landshövding Helena Jonsson. Hon kommer att berätta bland annat om hur det ärt att vara landshövding. Speciellt då i Jönköping.

Den 1 november kl.15.00 även då i Allianskyrkan. Ämnet är ”Ingemar Olssons sånger” Pastor Leif Larsson m. fl. berättar och sjunger.

Den 28 november kl.15.00 (Observera det är en tisdag) samlas vi i Ansgariikyrkan. Det blir en samling kring ADVENT Medverkar gör kören från södra Vätterbygdens folkhögskola

Motionskampen för närvarande nere. på grund av att den ansvarige för Distriktets hemsida inte är helt friska och därmed inte kan ta emot alla de uppgifter som kan strömma in under hösten. Men fortsätt att gå era rundor eller cykla, simma. Vi återkommer med mer uppgifter när om Motionskampen framöver.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap – RPG

Som pensionär har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.
• Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhöriga i RPG-föreningar
• Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
• Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
• Du har möjlighet att engagera Dig som ledare för att föra fram Dina och RPG:s synpunkter till beslutsfattare.

Hemsida: www.rpg.org.se

I vår kommun är RPG-föreningen representerad i Kommunala pensionärsrådet.

Som medlem i RPG har man ett antal förmåner: rabatt på resor med SJ,  fördelaktiga försäkringsvillkor hos SalusAnsvar, SmartSenior-kort och många erbjudanden. Nya medlemmar är alltid välkomna. Terminsprogrammet  ”Träff för daglediga” kan du se på församlingens anslagstavla i kyrkan, i folder eller här på hemsidan.