Träff för daglediga / RPG

Vad är RPG?

Som alla förstår så är RPG- verksamheten pausad p.g.a. Corona-läget. När läget har förändrats återkommer vi med ett nytt program.

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

Som pensionär har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.
• Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhöriga i RPG-föreningar
• Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
• Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
• Du har möjlighet att engagera Dig som ledare för att föra fram Dina och RPG:s synpunkter till beslutsfattare.

Hemsida: www.rpg.org.se

I vår kommun är RPG-föreningen representerad i Kommunala pensionärsrådet.

Som medlem i RPG har man ett antal förmåner: rabatt på resor med SJ,  fördelaktiga försäkringsvillkor hos SalusAnsvar, SmartSenior-kort och många erbjudanden. Nya medlemmar är alltid välkomna. Terminsprogrammet  ”Träff för daglediga” kan du se på församlingens anslagstavla i kyrkan, i folder eller här på hemsidan.