RPG

RPG JÖNKÖPING ÖST

PROGRAMMET för RPG Jönköping Öst hösten 2022 & våren 2023

RPG Jönköping Öst är ett samarbete mellan Ansgariikyrkan, Allianskyrkan och Korskyrkan

Första onsdagen i varje månad Kl. 15 möts vi och alternerar mellan våra tre kyrkor. Det blir variation i programmen. Tal, sång, bilder osv. Det blir kaffeservering och fin gemenskap. ALLA ÄR VÄLKOMNA är du inte RPG-are så är du precis lika välkommen.

Den 2 November kl.15.00 samlas vi på Lindgården. Missionär Bertil Svensson talar över ämnet: Från Jönköping till världens ände”

Den 1 Februari Kl. 15.00 möts vi i Korskyrkan. Pastor Leif Larsson kåserar över ämnet; ”Hållö- en pärla i Bohuslän”

Den 1 Mars Kl.15.00 är vi i Allianskyrkan. Då berättar Karin Malmsten om ”Radiogudstjänsternas historia”

Den 5 April är det den Nya Ansgariikyrkans tur Kl.15.00 Då blir det VÅRFEST. Vi får besök av distriktsordförande Roland Ekerby

Den 24 Maj kl.7.00 – kl.20.00 Bussresa till Smögen, Hållö och Kungälv. (Mer upplysningar om resan kommer senare.)

MOTIONSKAMPEN. Från och med 2023 är vi med i motionskampen. Det innebär att vi tävlar, dels som enskild deltagare men också gent emot andra RPG- grupper. Kom med och samla poäng till dig själv och till din förening. Du kan gå, cykla, springa, simma, åka skidor, spela tennis, vollyboll eller golf. Du får ett poäng för minst en halvtimmas sammanhängande fysisk aktivitet. Du får två poäng for en timmas aktivitet. Du samlar och skriver upp dina poäng för varje månad. Mejla sedan dina poäng för februari, mars och april till curt.olofson@gmail.com Resultaten läggs sedan ut på distriktets hemsida: www.rpg-småland-öland.se

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG

Som pensionär har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.
• Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhöriga i RPG-föreningar
• Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
• Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
• Du har möjlighet att engagera Dig som ledare för att föra fram Dina och RPG:s synpunkter till beslutsfattare.

Hemsida: www.rpg.org.se

I vår kommun är RPG-föreningen representerad i Kommunala pensionärsrådet.

Som medlem i RPG har man ett antal förmåner: rabatt på resor med SJ,  fördelaktiga försäkringsvillkor hos SalusAnsvar, SmartSenior-kort och många erbjudanden. Nya medlemmar är alltid välkomna. Terminsprogrammet  ”Träff för daglediga” kan du se på församlingens anslagstavla i kyrkan, i folder eller här på hemsidan.