RPG

RPG JÖNKÖPING ÖST

PROGRAMMET för RPG Jönköping Öst Våren 2024

RPG Jönköping Öst är ett samarbete mellan Ansgariikyrkan, Allianskyrkan och Korskyrkan

Första onsdagen i varje månad Kl. 15 möts vi och alternerar mellan våra tre kyrkor. Det blir variation i programmen. Tal, sång, bilder osv. Det blir kaffeservering och fin gemenskap. ALLA ÄR VÄLKOMNA är du inte RPG-are så är du precis lika välkommen.

Den 7 Februari kl. 15.00 i Korskyrkan berättar Pastor Leif Larsson om Hammarskjölds leden Från Nikkaluokta till Abisko med underlag ur ”Vägmärken” Dessutom har föreningen sitt årsmöte.

Den 6 Mars kl.15.00 samling i Ansgariikyrkan. Det kommer att handla om filmen ”FRIKYRKANS HISTORIA” Efter filmen blir det panelsamtal.

Filmen visas även på onsdagskvällen kl. 19.00 också då blir det samtal efter filmen. Välkomna.

Den 15 Mars RPG;s Distriktsmöte i Nässjö Missionskyrka. Börjar kl 09.30 med välkomst fika, 10.15 regestrering av ombuden. 10.30 Välkomsthälsning av Roland Eckerby 11.00 Förhandlingar, 13.00 Lunch. 14.30 Dan Inge Olsson sjunger, spelar och berättar. 15.30 Avslutning.

Den 3 April kl.15.00 i Allianskyrkan Då lyssnar vi till sånggruppen ”SE OCH HÄPNA” från Värnamo.

Den 15 Maj reser vi med buss till Ängelholm för att se ”Bibelns värld” Jerusalem på Jesu tid. Avresa från Ansgariikyrkan kl.08.00 och från Korskyrkan kl.08.10 Anmälan senast den 1 maj till Leif Larsson 073 6902817

Motionskampen innebär att man ska gå, springa, cykla, simma m.m. under en halvtimma för att få 1 poäng, under en timma för att få 2 poäng. Du kan samla högst 2 poäng per dag. Du sänder in dina poäng för februari senast den 15 mars till Curt Olofson (curt.olofson@gmail.com) Poängen i mars sänds in i april och april poängen sänds in i maj.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap – RPG

Som pensionär har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Intressebevakning

Som medlem i RPG stödjer Du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom landsting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter.

Gemenskap

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter.
• Du får berikande gemenskap tillsammans med andra äldre och anhöriga i RPG-föreningar
• Du är försäkrad i samband med alla arrangemang
• Du får inbjudan att delta i resor och utfärder
• Du har möjlighet att engagera Dig som ledare för att föra fram Dina och RPG:s synpunkter till beslutsfattare.

Hemsida: www.rpg.org.se

I vår kommun är RPG-föreningen representerad i Kommunala pensionärsrådet.

Som medlem i RPG har man ett antal förmåner: rabatt på resor med SJ,  fördelaktiga försäkringsvillkor hos SalusAnsvar, SmartSenior-kort och många erbjudanden. Nya medlemmar är alltid välkomna. Terminsprogrammet  ”Träff för daglediga” kan du se på församlingens anslagstavla i kyrkan, i folder eller här på hemsidan.