Andakter

Församlingen ansvarar för vissa andakter på tre äldreboenden

Besökssångarna medverkar.

Lindgården  

Rosengården

 Österängens äldreboende