Andakter / bönesamlig

Församlingen ansvarar för vissa andakter på tre äldreboenden

Besökssångarna medverkar.

Ansvariga är pastor Johanna Johansson tillsammans med Curt Olofson och Karl-Ivar Karlsson

Lindgården  

Villhemsrogården

 Österängens äldreboende

Bönesamling är det varje måndag kl. 10.00