Arbetsträff för Kongo

Fem gånger om året träffas en grupp intresserade kvinnor, även män, för att riva lakan i remsor som sedan rullas till förbandsmaterial.

Just nu innan vår nya kyrka är klar samlas gruppen hemma hos Olofsons på Snöbärsbacken 5, på Ekhagen.

Några stickar bebyset och babyfiltar hemma och tar med sig till samlingarna (se bordet i förgrunden av bilden). Sen packas det i banankartonger som sänds  med båt till Matadi i Kongo Kinshasa. I depån i Luozi lämnas det för att sändas ut till kyrkans olika sjukhus och dispensärer. Bilderna är tagna dels i Ansgariikyrkan med rivning och packning, Sedan ser vi lokalen i Luozi där materialet samlas för vidarebefordran till övriga centra.

Full verksamhet i Ansgariikyrkans Vettersal

Sjukvårds material packas för Kongo
Utsänt material i depån i Kongo

Utsänt material i depån i Kongo