Församlingen

I Nya Testamentet liknas kyrkan vid en mänsklig kropp där alla kroppsdelar är beroende av varandra

Ansgariikyrkans församling vill vara en mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan.
Vi firar gudstjänst söndagar kl. 10:00.

16:00 hålls gudstjänst på arabiska.
تقام خدمة العبادة في الرابعة مساءً باللغة العربية

Till Ansgariikyrkans församling är alla välkomna – barn och unga, vuxna och äldre. Vi vill att hela livet ska rymmas; skratt och gråt, sorg och glädje, tro och tvivel, lek och allvar. Vi hoppas att verksamheten ska vara inbjudande och skapa möten som berör. I centrum för kyrkans liv finns gudstjänsten som firas varje söndag året runt.
Församlingen har ungefär 130 medlemmar och
tillhör Equmeniakyrkan. Ansgariikyrkans barn- och ungdomsarbete är knutet till equmenia.

Kristen tro är inte privat utan växer och blommar i gemenskap med andra människor. Därför inbjuder Ansgariikyrkan alla som tar emot Jesus som sin frälsare och herre och vill växa i tro till ett medlemskap i församlingen. Det är inte konstigare än att den som tycker om fotboll vill tillhöra en fotbollsklubb. Att vara medlem innebär att visa omsorg om varandra, mötas i samtal men också en möjlighet att arbeta med händerna. Medlemmarna delar det praktiska och ekonomiska ansvaret för kyrkan, vilket kan betyda alltifrån kaffekokning och snöskottning till styrelseuppdrag och gudstjänstmedverkan. Hur ditt engagemang ser ut vet du bara själv. ”Allting har sin tid” står det i bibeln och så tror vi att det är. Perioder av starkt engagemang och mycket tid i kyrkan växlar med perioder av vila och frånvaro. Ansgariikyrkan vill vara en gemenskap där man i första hand får känna sig buren av Gud och gemenskapen men också en plats där vi tillsammans får bära.

Ansgariikyrkan är en del av Equmeniakyrkan som har djupa rötter i svensk folkrörelse. Den växte fram samtidigt med nykterhetsrörelse och fackföreningar under slutet av 1800-talet. Vi tror att den enskildes ansvar och delaktighet är viktig. Därför fungerar församlingen som andra demokratiska folkrörelser. Församlingsmötet, där varje medlem har rösträtt, väljer en styrelse som sedan leder verksamheten. Alla stora beslut avgörs i församlingsmötet och alla styrelsens handlingar är offentliga. Vi tror att alla människors har lika värde och att vi som kristna ska vara med att forma ett samhälle där jämlikhet och rättvisa råder. Församlingen är naturligtvis partipolitiskt obunden men vi vill uppmuntra till ett politiskt engagemang och väjer inte för att ställning i samhällspolitiska frågor.

Ansgariikyrkan vill vara en mötesplats mellan Gud och människa och människor emellan.

Till Ansgariikyrkan är alla välkomna, barn och unga, vuxna och äldre. Vi vill att hela livet ska rymmas; skratt och gråt, sorg och glädje, tro och tvivel, lek och allvar. Vi hoppas att verksamheten ska vara inbjudande och skapa möten som berör. I centrum för kyrkans liv finns gudstjänsten som firas varje söndag året runt.

Ansgariikyrkan ligger i Vättersnäs, ett bostadsområde som knyter samman Jönköping och Huskvarna. Församlingen har ungefär 140 medlemmar och tillhör Equmeniakyrkan. Ansgariikyrkans barn- och ungdomsarbete har ungefär 100 medlemmar och är knutet till equmenia.

Församlingsordning

Klicka på länken nedan för att läsa församlingsordningen

Församlingsordning

Stadgar

Klicka på länken nedan för att läsa församlings stadgar

Länk till dokumentet