Gudstjänster

Söndag efter söndag firar vi gudstjänst för att finna näring till tro och tillit. Gudstjänsten är ett möte mellan människan och Gud. Vi tror på Jesu ord: ”Där två eller tre är tillsammans, där är JAG mitt ibland er.”

För närvarande firar vi våra gudstjänster på Lindgården kl.10.00 Efter gudstjänsten möts vi till gemenskap runt kaffeborden.

Sångens och musikens glädje, ljus tändningen vid förbönen, predikans olika former, dopet och nattvarden samt allt annat i gudstjänsten vill hjälpa oss att växa i tro på vår Frälsare.

Till gudstjänsten är alla välkomna!