Gudstjänster

Söndag efter söndag firar vi gudstjänst i Ansgariikyrkan för att finna näring till tro och tillit

Sångens och musikens glädje, ljuständningen vid förbönen, predikans olika former, dopet och nattvarden samt allt annat i gudstjänsten vill hjälpa oss att växa.

Till gudstjänsten är alla välkomna, liksom till all annan verksamhet i Ansgariikyrkan.