Ekumenik

Ansgariikyrkans församling deltar ofta i den ekumeniska gemenskapen. Nu senast har vi startat en gemensam PPG-grupp ( se mer under RPG)

Under flikarna kan du läsa om olika exempel på ekumeniska samarbeten.