Veckobrev vecka 39

Tack för ert stora engagemang under Det spirar-veckan! Många har gjort en väldigt stor arbetsinsats den här veckan. Se till att ni också tar er tid för vila och återhämtning.

Välkommen till församlingens årsmöte lördagen den 7 oktober kl 15.00.

Det finns fortfarande många platser kvar på kursen i HLR (Hjärt-lungräddning). Vi kan vara 12–15 personer. Vi får lära oss att känna igen symptomen vid en hjärtinfarkt, hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt hur man gör kompressioner och inblåsningar (dvs HLR). Vi får också lära oss hur en hjärtstartare fungerar, hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge och hur man agerar vid ett luftvägsstopp (när någon sätter i halsen). Det är Hjärtsäkras välutbildade personal som håller i kursen. Meddela mig om du är intresserad!

Vardagsrummet. Fr o m oktober har vi öppet tisdag-torsdag kl 15-17. Nu går det bra att skriva upp sig som Vardagsrumsvärd för oktober-december månad.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Måndag 2/10

10.00 Bön i Ansgariikyrkan.

18.30 Kören träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 3/10

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

Onsdag 4/10

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00 RPG i Allianskyrkan. Landshövding Helena Jansson.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

18.00 Verksamhetsrådet träffar Huskvarnas VU i Ansgariikyrkan.

Torsdag 5/10

9.30 Andakt på Hela Människan. Johanna Johansson.

16.00 Andakt på Lindgården. Johanna Johansson, Curt Olofson och sånggruppen.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

17.30 Redaktionskommittén.

18.00 Scout. Stadsparken, Huskvarna.

Fredag 6/10

11.00 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

Lördag 7/10

15.00 Församlingens Årsmöte. Servering.

Söndag 8/10

10.00 Årshögtid med nattvard. Johanna Johansson och Lennart Bergström. Sång Anna Eriksson.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, i Kongo, ber vi om ett fördjupat engagemang i samarbetet mellan Sundi-Lutete och Ansgarii.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS), ber vi för Sankta Maria församling (Österns Assyriska kyrka)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Färdplan. Gud, vi ber för Equmeniakyrkan. Gud ge oss lyhördhet, att leva i den tid och på den plats där vi är. Hjälp Equmeniakyrkans församlingar att vara rum för hela livet, där såväl styrka som brustenhet ryms, för att möta världens nöd.

Ecuador. Gud, vi ber och tackar för det arbete mot våld i nära relationer som Förbundsyrkan i Ecuador utför. Behovet är stort och projektet Vingar till frihet får många frågor om att arbeta på nya platser. Vi ber för projektteamet, att du ska ge dem vishet och mod.

Skapelsen. Gud, vi tackar för livet och ber för hela skapelsen. Vi ber om mod och villighet att lyssna till skapelsens rop i vår tid.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                        

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar, som gör vad han befallt! Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! Lova Herren, min själ! (Psaltaren 103:19–22)

Välsignelse (ur Bönboken – tradition och liv, nr 655)

Må Guds omsorg vara med oss, de heliga änglarna beskydda oss, människor och djur glädja oss och Guds nåd ge vårt hjärta frid.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor