Veckobrev vecka 32

Just nu har vi kyrkan öppen mån-fre kl 15-17. Vill du vara Vardagsrumsvärd vid något eller några tillfällen? Jag har satt upp en lista på anslagstavlan utanför mitt kontor. Där kan du se när det är bemannat och när det finns tillfälle för dig att göra en insats. Skriv ditt namn det/de datum som passar dig. (Om du bara skriver dina initialer behöver du meddela mig, så att jag vet vem som är på plats).

På söndag är det gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag den 26 september startar vi en Alpha-kurs. Är du intresserad av att vara samtalsledare i en grupp? Eller kanske du helt enkelt vill prova på att gå kursen? Bjud gärna med en kompis, granne, arbetskamrat, släkting eller någon annan du tänker på, så kan ni gå kursen tillsammans. Det behövs också personer som kan ordna med mat vid Alpha-kvällarna. Anmäl intresse (som deltagare, kökspersonal eller samtalsledare) så snart som möjligt.

Församlingsmöte den 20 augusti, efter gudstjänstens fika.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 13/8

10.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna. Joel Frank, Christer Ramefelt, Sven Björklund.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Måndag 14/8

19.00 Bön i Ansgariikyrkan.

Onsdag 16/8

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

16.00 Styrelsemöte

Söndag 20/8

10.00 Gudstjänst i Ansgariikyrkan. Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Anna Eriksson. (Sista gemensamma sommargudstjänsten med Equmeniakyrkan Huskvarna). Efter kyrkfikat blir det församlingsmöte.

Längre fram:

Det spirar-veckan. Lördag den 23 september – söndag den 1 oktober händer det saker varje dag. Oftast både förmiddag, eftermiddag och kväll. Dessutom en sopplunch mitt i veckan.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, i Kongo, ber vi för de vars uppgift är att förbereda våra gudstjänster. Predikan, ledning, texter och sånger med mera.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköpings Kristna Samarbetsråd (JKS), ber vi för Sankt Franciskus församling (Romersk-katolska kyrkan).

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Samhälle och diakoni. Gud, vi ber för alla som lever i ofrivillig ensamhet. Vi ber att fler människor ska hitta till samlingar i Equmeniakyrkans församlingar runt om i landet, för att minska ensamheten, bli efterfrågade och ges möjlighet till inkludering och gemenskap

Pakistan. Gud, vi ber för den möjlighet som Christian Study Centres närvaro och arbete i Pakistan ger att verka för fred och interreligiös harmoni. Vi ber att de nu också skall hitta vägar att belysa miljö- och klimatförändringars påverkan på konflikter, när hem översvämmas av vatten och dricksvatten och mat inte räcker till.

Skapelsen. Gud, vi ber för hela jorden och idag särskilt för dem som drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Herre, förbarma dig! Låt det som sker hjälpa oss alla till omvändelse från det som skadar skapelsen

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                         10e söndagen efter trefaldighet/Nådens gåvor

(Första Korinthierbrevet 12:4–11)

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Bön (ur Psalmer och sånger)

Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor. Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor