Veckobrev vecka 9

Missa inte filmen Frikyrkans historia nu på onsdag. Kl 15 visas den av RPG och följs av ett panelsamtal med Leif Larsson som samtalsledare. Medverkar gör också Johanna Lantz, Allianskyrkan, Karl-Ivar Karlsson, Ansgariikyrkan och Johanna Johansson, Ansgariikyrkan. Vi har också fått möjlighet att visa filmen kl 19. Så nu har även du som är upptagen på dagtid, möjlighet att se denna omtalade film.

Lördag den 16 mars blir det en konsert i Immanuelskyrkan. Några av våra körsångare från Ansgarii/Huskvarna medverkar. Det blir sånger av Mikael Wiehe, Thomas Darelid m fl. Ulrika Henkelman, körledning och Thomas Darelid, piano. Fri entré

Annandag Påsk erbjuds, precis som förra året, en Pilgrimsfest på Vidablick i Bankeryd. För den som vill vandra dit finns 7 olika alternativ med varierande längd (från 3 km till 11 km). En av sträckorna (11 km) är för de som vill cykla. Det går också att ta sig till platsen med bil eller buss. Det finns foldrar för de som är intresserade. Arr: KFUM Jönköping, Jönköpings Kristna Samarbetsråd samt kyrkorna i Bankeryd och Habo.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

*Gåvor till pastors- och diakonutbildningen märks ”POD”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 3/3

10.00 Gudstjänst med nattvard. Johanna Johansson.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Måndag 4/3

10.00 Bön

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna

Tisdag 5/3

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

Onsdag 6/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00 RPG i Ansgariikyrkan. Frikyrkans historia. Filmvisning och panelsamtal.

19.00 Frikyrkans historia. Filmvisning.

Torsdag 7/3

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Johanna, Curt och sångarna.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet. Välkommen in!

17.30 Verksamhetsrådet träffas

Fredag 8/3

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården.

17.00-21.00 Kvinnomöte med Carol Herreborg.

Söndag 10/3

10.00 Gudstjänst. Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. Församlingsforum efter fikat.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Lördag 16/3 kl 19.00 Körkonsert i Immanuelskyrkan, med körsångare från kördag med Equmeniakyrkans Sångarförbund. Sånger av Mikael Wiehe, Thomas Darelid m.m.

Bibelsamtal utifrån Efesierbrevet kl 19.00:

Onsdag den 20/3 ”Jesus skapar enhet” (Efesierbrevet 2)

Onsdag den 17/4 ”Jesus uppenbarar hemligheten” (Efesierbrevet 3)

Böneämnen:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping, ber vi för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM). Vi ber också för Hjärta Jönköping, den stora ekumeniska satsningen under pingstveckan 2024.

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för den grupp i Ansgarii som har hand om andakterna på våra äldreboende.

Equmeniakyrkans bönetema i mars: Utbildning & lärande /internationellt arbete

Tack Gud för de sammanhang som finns i Equmeniakyrkan kring bildning, folkbildning och demokratistärkande mötesplatser. Vi ber för medarbetare som tar del av kompetensutveckling och vidareutbildningar för att bli än bättre rustade att tjäna i våra församlingar.

– Gud, vi ber för Pakistan. Vi ber om din Andes enande närvaro i Christian Study Centers program för att stärka den ekumeniska förståelsen och enheten mellan olika kristna samfund i Pakistan.

– Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                                        Tredje söndagen i fastan/Kampen mot ondskan

(Efesierbrevet 5:1–9)

Ta Gud till föredöme, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal – sådant passar sig inte – utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning.

Bön (Psalmer och Sånger)

Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss, vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor