Veckobrev nr 45

Jag har fått i uppdrag att tillsammans med Johan Einarsson sätta ihop en Framtidsgrupp. Tanken var att tänka kring behov i närområdet, fundera kring församlingens uppdrag framöver och ta fram underlag för en vision för Ansgariiförsamlingen. Vi var sex personer som träffades till ett första möte i onsdags. Väldigt snabbt insåg vi att behovet av samtal är stort i församlingen och att vi behöver tillgodose församlingens behov, innan vi kan lägga för mycket fokus på omgivningens behov.

Vi erbjuder därför tre samlingar för samtal, där jag och Johan finns med som samtalsledare. Vid dessa tillfällen kommer vi att kunna dela hur vi mår, hur vi känner och hur vi tänker efter branden. Vi räknar också med att vi ska kunna dela hur våra funderingar går inför framtiden med varandra. Välj ett datum som passar dig och anmäl dig till mig via sms, mail, telefon (kontaktuppgifter se nedan). Om du vill vara med men inte kan någon av dessa tider meddela det också, så får vi se om det går att ordna vid något annat tillfälle. Det finns en förmiddagstid och två kvällstider fördelat på olika veckodagar att välja på. Dessutom kommer vi att träffa den arabisktalande gruppen i samband med deras gudstjänst den 12 december.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 14/11

10.00 Gudstjänst Mats Gunnarsson och Gunnel Olofson. Sång Ann Esborn. Samlingssalen, Lindgården. Församlingsinformation efter gudstjänsten.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 15/11

19.00Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. Kontakta Ann-Britt Gällring för samåkning.

Tisdag 16/11

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo. Samlingssalen, Lindgården.

19.00-20.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 17/11

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

19.00 Inställd! Samtalskväll. ”Den kyrka växer som…”

Torsdag 18/11

10.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

11.00 Andakt på Österängens äldreboende.

18.00 Scouterna är i Huskvarna. Det blir invigning av grillplatsen vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Fredag 19/11

11.30-12.30 Närradio 98,5 MHz. Sven-Ove Rylner samtalar med sjukhuspastor Per Sjönneby.

Lördag 20/11

15.00 Församlingens Årsmöte. Kaffe och fralla. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 21/11

10.00 Gudstjänst – Årshögtid med nattvard. Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Anna Eriksson. Samlingssalen, Lindgården.

Pastorn har semester vecka 48 (29 november – 5 december).

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Evangelisation. Gud du Skapare, du som är hela världens Gud, hjälp oss att se alla andra och inte bara varandra som kyrka. Herre Jesus vi är din kropp, vi är dina händer på jorden, men för att kunna vara det behöver vi se människor så som du ser dem, och älska människor som du älskar dom. Ge oss därför ditt hjärta Kristus, ge oss så mycket av din kärlek som vi som kyrka och individer kan ta emot. Helig Ande, vi bär idag fram vår kyrka. Hjälp oss som kyrka att vara Guds mjuka men samtidigt starka utsträckta hand till den värld som längtar efter den sanning och den kärlek som bara finns i Jesu varma öppna famn.

Litauen. Tack för att vi får be för Litauen idag. Vi ber för kyrkorna, speciellt ber vi för metodistkyrkan, att du ska kalla fler pastorer och medarbetare. Tack för sommarens läger, där barn, unga och familjer fick möjlighet att mötas. Fortsätt ta hand om dem och välsigna dem. Jesus, tack för att du vill möta varje människa, barn, unga och äldre.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för lugn och ro, fred och frihet i HELA Kongo Kinshasa.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Jönköpings församling (Svenska kyrkan).

Söndagen före Domsöndagen/Vaksamhet och väntan

Guds ord (Psaltaren 139:1-18)

Herre, du rannsakar mig och känner mig.

Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet,

skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.

Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet.

Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup.

Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna,

de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald.

Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Döda de onda, Gud! Låt mördarna försvinna, de som trotsar dig med sina ränker

och fåfängt höjer sin röst mot dig. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre, och avsky dem som reser sig mot dig?

Jag hatar dem med glödande hat, mina fiender har de blivit.

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro,

se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Herre vår Gud, ge oss kraft att bedja och vaka och att verka för ditt rike så länge det heter ”idag”. När vår tid är ute, öppna då av nåd porten till den himmelska bröllopssalen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor

0706-106436                  036-126436                     pastorn@ansgariikyrkan.se