Veckobrev nr 33

Jag är glad och tacksam att vi kunde hålla Nattvardsandakten utomhus, i backen bakom vår kyrka, i söndags. Vi var närmare 50 personer som samlades och i gemenskap fick möjlighet att sörja tillsammans. Det var också ett tillfälle att få känna tacksamhet för de möten som skett i kyrkan under åren och för de frön av tro som fått spridas från platsen. Samlingen i söndags var ett av stegen i sorgeprocessen som församlingen går igenom. Men som individer befinner vi oss fortfarande i väldigt olika stadier av våra sorgeprocesser. Så jag ber för att vi alla, även jag, ska försöka vara lyhörda och ha förståelse för varandra.

På söndag firar vi vår gudstjänst på Lindgården. Vi kommer att bli serverade kaffe och bulle och vi betalar vårt kyrkkaffe som vanligt. Denna och nästa söndag är det Lindgården som ordnar detta, så GOA-grupperna behöver inte tänka på att ordna fika dessa två gånger.

Hur vi gör framöver (om vi bestämmer oss för att fortsätta att vara på Lindgården) är upp till oss. De (Lindgården) ordnar kaffe, men vi kommer att kunna välja om vi vill beställa tilltugg eller om GOA-grupperna vill baka.

Det blir Församlingsmöte efter gudstjänsten på söndag (och även nästa söndag). Det är mycket information som behöver förmedlas och det finns saker vi måste ta beslut om. Det är också viktigt att komma igång med samtalen inför framtiden.  

När det gäller församlingens ekonomi, så har vi tappat ca 10 000 kr per månad under pandemitiden. Ligger du efter med inbetalningarna av Veckooffer? Då är det kanske dags att betala in det nu. Har du under lång tid avsatt samma summa trots att du har fått det bättre ekonomiskt? Då är det kanske dags att höja ditt bidrag till församlingen. Hur kan du hjälpa till?

Jag har fått veta att några av er kanske vill ge kontanter, men inte haft möjlighet att ta er till gudstjänsterna. Kanske tycker du det är besvärligt eller att du inte har möjlighet att betala via bankgiro eller swish? Hör av dig till mig, så hjälper jag till med någon som kan förmedla dina pengar på ett säkert sätt.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 22/8

10.00 Gudstjänst på Lindgården, Samlingssalen. (Det finns en separat ingång som ligger till vänster om huvudingången). Johanna Johansson och Gunnel Olofson. Sång Anna Eriksson, Gunilla Brandt, Jessica Göthberg och Maria Åkesson. Kyrkkaffe och Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Måndag 23/8

19.00 Bön hemma hos Maj Ljungberg, Wendela Hebbes väg 22. Samåkning från Severins parkering 18.30. Hör av dig till Ann-Britt Gällring om du önskar skjuts.

Onsdag 25/8

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 26/8

10.00 Torsdagsbönen pausar som grupp några veckor. Men var och en som vill, kan vara med i bön hemifrån (eller där man råkar befinna sig).   

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Psalm 909 Psalmer i 2000-talet
Gud, lär mig konsten att vänta,
vänta med uppmärksam själ.
Gud, lär mig vänta helt viss om
att du mig alltid vill väl.

Gud, lär mig konsten att vila,
vila i tillit som bär.
Gud, lär mig vila helt viss om
att du mig hjälper just här.

Gud, lär mig konsten att vara,
vara i det som här sker.
Gud, lär mig vara helt viss om
att du mig älskar och ser.
Text: Kerstin Hesslefors Persson

Bön (Bönboken – tradition och liv, nr 600)

Intet är jag utan dig, Herre och Gud. Det är min tröst att du är här och inte överger mig. Din är jag, evige Gud, i dag, i morgon och i evighet. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor