Veckobrev vecka 4

Nu är det dags för en Inspirationshelg med Ida-Maria Brengesjö. Lördag 27/1 kl 15.00 och söndag 28/1 kl 10.00. Församlingsmöte 28/1 efter gudstjänsten.

Se vilket hopp!” Det här året läser vi Efesierbrevet tillsammans. Bibelläsningsplan bifogades till det förra Veckobrevet och tre bibelsamtal är planerade.

Tikva. ”Träning för kropp, själ och ande”. I slutet av september, under Det-spirar-veckan, fick vi information om Tikva och vi fick också prova på. Verksamhetsrådet funderar kring om det finns intresse för att starta upp en Tikva-grupp. Vill du vara med? Behövs det ytterligare ett informationstillfälle?

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

*Gåvor till Equmeniakyrkans internationella arbete märker du ”Mission”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 27/1

15.00-ca 18.15 Inspirationsdag/församlingsdag med Ida-Maria Brengesjö.

(Tiderna nedan är ungefärliga)

15.00-16.00 Ida-Maria

16.00-16.30 Frukt och juice

16.30-17.45 Ida-Maria

18.00 Andakt Johanna

Söndag 28/1

10.00 Gudstjänst med Ida-Maria Brengesjö och Johanna Johansson. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik. Kyrkkaffe med tårta (Lasse L bjuder). Därefter blir det Församlingsmöte.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Måndag 29/1

10.00 Bön i Ansgariikyrkan.

18.30 Kören träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna

Tisdag 30/1

9.00 Vandringsgruppen träffas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

10.00 Småbarnssång för barn 0–2 år med förälder.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

Onsdag 31/1

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

15.00 Redaktionskommittén träffas.

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

Torsdag 1/2

15.00-17.00 Vardagsrummet är öppet.

16.00 Andakt på Lindgården. Johanna J, Curt O och sångarna.

Fredag 2/2

10.30 Bibelsamtal och bön på Lindgården. OBS! Ny tid.

Söndag 4/2

10.00 Gudstjänst med nattvard. Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Sång Lennart Johansson.

16.00 Gudstjänst på arabiska med Eddy Herreborg. Johanna Johansson predikar (på svenska).

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Lite längre fram:

Bibelsamtal utifrån Efesierbrevet kl 19.00. Tisdag den 20/2, onsdag den 20/3 och onsdag den 17/4.

Böneämnen:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping, ber vi för Korskyrkan (Evangeliska Frikyrkan EFK).

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi om ett slut på krig och terror i hela Kongo-Kinshasa och i hela världen.   

Equmeniakyrkans bönetema i januari: ETT STÖRRE VI

Den världsvida kyrkan. Gud, vi ber för den världsvida kyrkan och idag särskilt för de ekumeniska relationer som Equmeniakyrkan finns i, i Sverige och internationellt. Tack för alla i vår kyrka som bidrar i ekumeniska sammanhang. Vi ber om att få fortsätta att utmana och utmanas till enhet i Kristus, för världens skull.

Kyrkornas världsråd. Gud, vi ber för Kyrkornas Världsråds arbete i världen, i många projekt och samarbeten mellan olika kyrkofamiljer. Idag ber vi särskilt för kyrkornas arbete med att motverka HIV-Aids. Vi ber för de 38 miljoner människor som lever med HIV. Tack, för att antalet smittade sjunker, bland annat genom öppna och ärliga samtal mellan ungdomar och ledare i kyrkor.

Fredsbön. Jesus Kristus, sänd oss, i din frid, med din fred – över hela Jorden!

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                                                          Septuagesima/Nåd och tjänst

(Psaltaren 25:4–11)

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära.

Bön (Psalmer och Sånger)

Gud, du som är alla herrars Herre och kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att höra dig och känna igen de uppgifter som du anförtror oss. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor