Veckobrev vecka 20

Vi har passerat Kristi himmelsfärds dag och jag lånar några ord från Bönboken – tradition och liv (nr 431):

När vår blick söker sig mot himlen, vänd då på nytt våra blickar ner mot jorden: genom vännens kärlek, genom den sörjandes klagosånger, genom de hungrandes blickar. När vi ber om ditt ingripande i världen, upptänd då i oss viljan att göra något själva: genom din renhets eld, genom dina milda förebråelser, genom din längtan efter oss. Du allsmäktige, fyll oss med din kärlek så att vi handlar, upptänd oss med din brinnande iver, styrk oss med din nåd, så att vi villigt tjänar dig.

Nu på söndag predikar jag vid två tillfällen. Förutom i förmiddagsgudstjänsten, även i gudstjänsten på arabiska kl 16. (Jag predikar på svenska båda gångerna).

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 21/5

10.00 Gudstjänst med barndop. Johanna Johansson. Sång Curt Olofson.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Predikan Johanna Johansson (på svenska).

Måndag 22/5

19.00 Bön i Ansgariikyrkan.

Tisdag 23/5

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo.

Onsdag 24/5

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 25/5

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Ansgariikyrkan.

17.30 Framtidsgruppen.

18.00 Scouterna träffas vid Ansgariikyrkan. ”Bygga”

Fredag 26/5

11.00 Bibelsamtal och bön i Konferensrummet, Lindgården.

Söndag 28/5 Pingstdagen

10.00 Gudstjänst. Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Lasse Siggelin.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg.

Lite längre fram:

1–11 juni är jag på studieresa i Israel och Palestina.

Lördagen 3/6

Jesusmanifestation i Jönköping. Läs mer på https://bridgebuilder.nu/

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för sjukvården i Kongo och Sverige. Vi ber för dem som utför detta viktiga arbete.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Thailand. Gud, vi ber för Thailand. Vi ber om vishet, kraft och frimodighet för den nyvalda generalsekreteraren och ledningen för Thai Karen baptisterna som just valts och tillträtt. Vi ber också för Equmeniakyrkans missionärer, Gunilla och Veasna Bun, som kommer till Sverige nästa vecka för församlingsbesök och semester.

Musik och kreativa uttryck. Tack Gud, för sången och musiken! I dag ber vi för dem som skriver sånger och särskilt för våra musikutgivningar Equmenia Ton och Brukssånger. Vi ber om inspiration och skaparglädje. Tack för den tröst och glädje vi får genom musiken.

Skapelsen. Gud, vi tackar och ber för hela skapelsen, för alla levande varelser, all växtlighet, för den väv av liv som vi är en del av.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Bjursås missionsförsamling i Rättvik.

Guds ord                                         Söndagen före pingst/Hjälparen kommer

(Johannesevangeliet 16:12–15)

Jesus sade: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”

Bön (ur Psalmer och sånger)

Gud, som är sanningens Ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor