Veckobrev vecka 15

Församlingsinformation på söndag efter gudstjänsten! Det blir en lägesrapport om bygget. Nu närmar sig också städning, inflyttning och liknande uppgifter. Därför hoppas vi att det finns många i församlingen som kan hjälpa till med olika uppgifter. Besiktningen av lokalerna sker på onsdag.

Vi har fått hjälp av Bilda för att skriva ut affischer om invigningshelgen. De kommer att finnas tillgängliga på söndag.

Har du anmält dig till festkvällen lördagen den 29/4? Nu har jag information om hur betalningen går till. Betala (250 kr/person) via swish eller bankgiro senast 25 april. Märk inbetalningen med ”Fest” och namn på den/de som inbetalningen gäller.

Nu har det nästan blivit en tradition att kunna följa Evangelisternas mötesserie digitalt. Den visas i Equmeniakyrkans digitala kanaler nästa vecka, fredag och lördag kväll. Se programmet nedan, där finns också en länk.

23/4 är det vår sista gudstjänst på Lindgården. Det känns lite vemodigt, samtidigt som det känns fantastiskt att snart kunna få ta våra nya lokaler i bruk.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 16/4

10.00 Gudstjänst. Anita Lindén och Gunnel Olofson. Sång Anita Lindén. Samlingssalen, Lindgården. Församlingsinformation efter gudstjänsten!

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 17/4

18.30 Kören övar i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 18/4

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Onsdag 19/4

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 20/4

16.00 Andakt på Lindgårdens äldreboende.

18.00 Scouterna har ledigt.

Fredag 21/4

11.00 Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården.

19.00 Evangelisternas mötesserie. Equmeniakyrkan sänder digitalt.  https://equmeniakyrkan.se/live

Scouthajk

Lördag 22/4

Scouthajk

19.00 Evangelisternas mötesserie. Equmeniakyrkan sänder digitalt. 

Söndag 23/4

10.00 Gudstjänst. Johanna Johansson och Lennart Johansson.Sång Ingrid Gabrielsson. Insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete. Samlingssalen, Lindgården.

Lite längre fram:

Invigningshelgen den 28–30 april

Fredag         15–17 Öppet Hus

                      19 Tacokväll för alla åldrar

                      21 Konsert med Emi Li

Lördag         11–13 Öppet Hus

                      17 Invigning utanför kyrkan

Ca 18 Festkväll med program och buffé

(för medlemmar + några speciellt inbjudna)

Söndag        10 Högtidsgudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe.

                      16 Gudstjänst på arabiska

21 Vårfirande vid Sannabadet. Talare Ann-Marie Nilsson. Körsång. Scouterna säljer korv.

Lördagen 3/6

Jesusmanifestation i Jönköping. Läs mer på https://bridgebuilder.nu/

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Korskyrkan (Evangeliska Frikyrkan EFK)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Libanon och Syrien. Gud, vi ber för Libanon och Syrien. Förbarma dig över dem som drabbats av den stora jordbävningen. Vi ber för kyrkornas arbete att hjälpa till med husreparationer och återuppbyggnad. Vi ber för dem som är rädda för nya jordbävningar, för dem som förlorat allt. Tack för bidragen till katastroffonden som betytt så mycket. Låt det bli fred och frid.

Samhälle och Diakoni. Gud, vi ber för alla församlingar här i Sverige som på olika sätt arbetar med att förmedla mat till dem som behöver stöd. Vi ber för dem som deltar i arbetet och för dem som får ta emot. Gud, hjälp oss som samhälle att finna bättre vägar att fördela resurserna.

Skapelsen. Gud, vi ber om att fyllas av kärlek till hela din skapelse! Lär oss att leva med större varsamhet.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

– Tillsammans med våra vänner i Sundi-Lutete ber vi om att, liksom Paulus, kunna säga ”Det enda jag ville veta av var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus”.

Guds ord                                        2a söndagen i påsktiden/Påskens vittnen

(Sakarja 8:6–8)

Så säger Herren Sebaot: Om de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar, är det därför omöjligt för mig? frågar Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Jag skall rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag skall hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i trohet och rättfärdighet.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor