Veckobrev vecka 10

På söndag är det insamling till pastors- och diakonutbildningen inom Equmeniakyrkan. Om du lämnar din gåva via församlingens swish eller bankgiro, så märk din inbetalning ”POD”.

Tidningen Årsringar finns att köpa på söndag i samband med gudstjänsten. Den kostar 50 kr. Halva beloppet går till pastorsutbildningar i Equmeniakyrkans samarbetskyrkor i olika länder, den andra hälften går till att subventionera bland annat retreater för diakon- och pastorskandidaterna i Sverige. Betala gärna via församlingens swish eller bankgiro och märk inbetalningen ”Årsringar”.

Vi behöver ett antal personer till Valberedningen. Frågan togs upp på det senaste församlingsmötet med en önskan om att anmäla sitt intresse till Ann-Britt Gällring. Eftersom vi inte fått någon respons och valberedningen just nu består av endast två personer (varav en är sjuk), så måste vi hitta en lösning. Styrelsens förslag är att några personer går in i valberedningen från nu och fram till årsmötet, så att vi får en lösning åtminstone inför det kommande årsmötet. Snälla du, hör av dig till Ann-Britt om du kan tänka dig att vara med i valberedningen fram till årsmötet.

Vid invigningshelgen kommer vi att ha en festkväll för medlemmar. Nu är anmälan öppen. Det kommer att bli buffé och priset är 250 kr/person. Anmäl dig/er till pastor Johanna Johansson (via mail, sms el telefon) senast den 28 mars. Eftersom antalet platser är begränsade, behöver vi veta om medlemmarna fyller platserna eller om det finns utrymme för fler. Så vänta inte med din anmälan, den går att ta tillbaka. Självklart är även ens respektive välkommen, även om bara den ena i ett par är medlem i församlingen.

Preliminärt program för festkvällen: Vi börjar kl 17 med invigning utanför kyrkan, sedan mingel inuti byggnaden. Programmet börjar ca 18 med avbrott för buffé runt 19.30. Kvällen beräknas vara slut vid 21-tiden.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

*Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

*Om du inhandlat tidningen Årsringar märker du din inbetalning

med ”Årsringar”

*Insamling till pastors- och diakonutbildningen märker du ”POD”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 12/3

10.00 Gudstjänst Jan Eirestål och Karl-Ivar Karlsson. Sång Anna Eriksson. Bön- och offerdag för Equmeniakyrkans diakon- och pastorsutbildningar. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 13/3

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 14/3

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Stickcafé i Annarummet, Lindgården.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Onsdag 15/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 16/3

16.00 Andakt på Lindgårdens äldreboende. Johanna Johansson, Curt Olofson och sånggrupp.

18.00 Scouterna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.Patrullkväll.

Fredag 17/3

11.00 Närradion, Samradio 98,5 MHz. Mats Gunnarsson och Johanna Johansson (ersätter Sven-Ove Rylner).

Söndag 19/3

10.00 Scoutgudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Program för Invigningshelgen den 28–30 april

Fredag         15–17 Öppet Hus

                      19 Tacokväll för alla åldrar

                      21 Konsert med Emi Li

Lördag         11–13 Öppet Hus

                      17 Festkväll med invigning (för medlemmar+några speciellt inbjudna)

Söndag        10 Högtidsgudstjänst med kyrkkaffe

                      16 Gudstjänst på arabiska

                      21 Vårfirande vid Sannabadet                               

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med våra vänner i Sundi-Lutete, Kongo-Kinshasa, tackar vi Gud och ber för de i Ansgariiförsamlingen som ansvarar för andakterna på äldreboendena.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Råslätts församlingsgemenskap (SAM/EFK)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Folkhögskolorna och EHS. Gud vi ber för de folkhögskolor som Equmeniakyrkan är huvudman för och för Enskilda högskolan i Stockholm. Vi ber för personal och studerande. Tack för att vi får vara med och bidra till folkbildning i vår tid. Idag ber vi särskilt också för pastors- och diakonutbildningarna och alla som studerar på dessa.

Filippinerna. Gud, vi ber för att Filippinernas många olika folkgrupper ska få möta dig, Jesus Kristus, du som förvandlar oss. Vi ber att de ska få leva i fred och respekt med varandra. Vi ber speciellt för vår samarbetskyrka UCCP och deras överlåtelse att stå upp för jämställdhet, rättfärdighet och fred.

Skapelsen. Gud, vi ber om hjälp att leva i fred med hela skapelsen och att gå kärlekens väg på jorden.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                               3e söndagen i fastan/Kampen mot ondskan

(Efesierbrevet 6:10–18

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss, vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor