Veckobrev vecka 8

På söndag har vi Under Ytan-gudstjänst på eftermiddagen. Om du vill gå på gudstjänst även på förmiddagen, så har jag två olika tips:

1) Kören (vår gemensamma) sjunger i Equmeniakyrkan Huskvarna kl 10.

2) Eddy Herreborg predikar i Fjällstugan kl 10 (gudstjänsten går även att se live, via webben: https://www.fjallstugan.se/handelser/gudstjanst-104/ )

På tisdag har vi församlingsmöte kl 18.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 26/2

17.00 Under Ytan – en mässa för hela kroppen. ”Vardagens prövningar”.

Måndag 27/2

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 28/2

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

18.00 Församlingsmöte. Ärenden: Byggnadsekonomi och Klockstapel.

Onsdag 1/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

15.00 RPG/daglediga i Allianskyrkan, Jönköping. Karin Malmsten berättar om ”Radiogudstjänstens historia”.

Torsdag 2/3

18.00 Scouterna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.Massipantåta och föräldrakväll.

Fredag 3/3

11.00 Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården.

Söndag 5/3

10.00 Gudstjänst med nattvard Johanna Johansson och Britt-Louise Ottosson. Sång o musik Jessica Göthberg och Anders Tingsvik. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Kommande: Invigningshelg den 28–30 april.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo-Kinshasa, tackar vi Gud för alla de som frivilligt och med glädje utför olika uppgifter i församlingarna.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Pingstkyrkan (Pingströrelsen)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Equmenia. Gud, vi ber för ungdomsorganisationen Equmenia och för allt gott arbete bland barn och unga! Vi ber om uthållighet och glädje i att fortsätta arbetet med att erbjuda goda mötesplatser och gemenskap.

Israel/Palestina. Allsmäktige Gud, idag ber vi för ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel som vill slå följe för en rättvis fred. Vi ber för Equmeniakyrkans deltagare under hösten och vårvintern; Fredrik och Karin. Beskydda och bevara dem i Din nåd. Ge dem utrymme att tala.

Skapelsen. Gud, vi tackar och ber för hela skapelsen, för alla levande varelser, all växtlighet, för den väv av liv som vi är en del av, på land och i hav.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord (Psaltaren 31:2–6)            1a söndagen i fastan/Prövningens stund

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Gud, som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek, ge oss tro att hålla ut när prövningar möter och kraft att orka i tider av torka och tomhet. I Jesu namn. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor