Veckobrev vecka 7

Bygget av den nya kyrkobyggnaden pågår för fullt. På insidan har mycket av panelen kommit upp. Plattor har kunnat läggas utomhus, i vinkeln mellan kyrksalen och vardagsrummet, tack vare avsaknaden av tjäle i marken. Det stora hindret just nu är att glasen som ska in i fasaden mot Huskvarnavägen dröjer (leverans vecka 11 är det besked vi fått). Mycket annat är också kvar att göra innan vi kan börja flytta in. Bland annat ska golven läggas, köket ska sättas in, någon mer vägg ska sättas upp och vissa väggar ska målas.

Invigningshelgen blir den 28–30 april. Se till att det finns plats i din kalender, mer information kommer senare.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 19/2

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Lennart Johansson. Sång Curt Olofson. Utblick. Efter gudstjänsten blir det församlingsforum: Johanna fördjupar tankarna kring Vardagsrummet. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 20/2

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 21/2

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 22/2

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Fredag 24/2

11.00 Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården.

Söndag 26/2

17.00 Under Ytan – en nattvardsgudstjänst.

Tisdag 28/2

18.00 Församlingsmöte. Ärenden: Byggnadsekonomi och Klockstapel.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, i Kongo-Kinshasa, ber vi för de unga i våra båda församlingar. Att de bevarar Guds ord i sina hjärtan som en hjälp i livet.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Jönköpings församling (Svenska kyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Svealand. Gud, vi ber för församlingar och Equmeniaföreningar i Region Svealand. Tack för att du finns där människor kommer samman och inbjuder oss alla till en djupare gemenskap. Vi ber om fortsatt engagemang och glädje där människor möts.

Kongo Brazzaville. Gud, vi ber för arbetet i Kongo Brazzaville. Idag ber vi särskilt för idrottskolan, för de barn och ungdomar som där får möjlighet till en meningsfull fritid. Vi ber också för jord- och skogsbruksprojektet som kyrkan är delaktig i.

Skapelsen. Gud, vi tackar och ber för hela skapelsen, för alla levande varelser, all växtlighet, för den väv av liv som vi är en del av, på land och i hav.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                               Fastlagssöndagen/Kärlekens väg

(Höga visan 8:6–7)

Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven.

Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.

Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.

Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom?

Bön (Psaltaren 86:5–11)

Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber.

I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig.

Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina.

Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig, Herre,

och de skall ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud.

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor