Kallelse till församlingsmöte/Veckobrev v 6

Kallelse till Församlingsmöte tisdagen den 28/2 kl 18.

Ärenden: Byggnadsekonomi och Klockstapel.

Observera att vi även har ett församlingsmöte redan nu på söndag 12/2, efter gudstjänsten.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Datum för Invigningshelgen är satt till den 28–30 april. Se till att det finns plats i din kalender den helgen, mer information kommer senare. En invigningsgrupp är tillsatt för planering av invigningshelgen. Lars-Evert S är sammankallande och jag är en av de som ingår i gruppen.

Böneämnena för Equmeniakyrkan är ju nya för varje vecka, men den uppmärksamme läsaren har kanske lagt märke till att bönen för skapelsen inte ändras på samma vis. Det beror på att rubriken Skapelsen har samma bön en månad i taget.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 12/2

10.00 Gudstjänst med nattvard. Leif Larsson och Ann-Britt Gällring. Sång Clas Adolfsson. Samlingssalen, Lindgården. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Ärenden: 1) Förvaltning av Ansgariikyrkans kapital och 2) Inköp av begagnad orgel

Måndag 13/2

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 14/2

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 15/2

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

15.00 Styrelsen träffas på Lindgården

Fredag 17/2

11.00 Bibelsamtal och bön. Konferensrummet, Lindgården.

Söndag 19/2

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Lennart Johansson. Utblick. Efter gudstjänsten blir det församlingsforum: Johanna fördjupar tankarna kring Vardagsrummet. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, ber vi om kristen enhet i hela världen i kampen mot det onda, att kämpa trons goda kamp.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Församlingsgrundande. Gud, vi ber för det församlingsgrundande arbetet i Equmeniakyrkan. Vi ber för de nya gemenskaper som möts, för dem som går utbildning för att vara med och plantera nya församlingar. Vi ber om vishet och tålamod, om en vision som bär.

Centralasien. Gud, vi ber för de människor i Centralasien som redan har en tro på Jesus och som upplever förföljelse från omgivningen och myndigheter, att de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi tackar för våra kontaktpersoner, evangelister och ledare, som varje dag står upp mot hot om att fängslas för sin tro, och ibland även blir fängslade, men som fortsätter sprida Guds ord. Vi ber om mod och beskydd.

Skapelsen. Gud, vi tackar och ber för hela skapelsen, för alla levande varelser, all växtlighet, för den väv av liv som vi är en del av, på land och i hav.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                                          Sexagesima/Det levande ordet

(Psaltaren 33:4–9)

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.

Välsignelse (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som har givit oss ditt levande ord, Jesus Kristus, ge oss nåd att sätta vår förtröstan och vårt hopp till honom. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Andlig övning på Alla hjärtans dag (eller vilken dag som helst)

(ur Bönboken – tradition och liv, s 73) Öva dig i att tänka kärlekens tankar om människor. Låt de nära och de mer avlägsna relationerna passera den inre blicken i bön, och försök att se människorna sådana de är – med kärlekens blick. Fundera över hur era relationer ser ut och var de kan utvecklas. Fundera över varför du inte ser alla med samma förlåtande ögon. Vad skulle hända om du gjorde det?

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor