Veckobrev v 3

Det är den Ekumeniska böneveckan i Jönköping. På söndag den 22 januari är det gemensam avslutning på den ekumeniska böneveckan i Sofia kyrka kl 18. Vi har inte fått ihop något eget fackeltåg, men både Immanuelskyrkan och Pingstkyrkan kommer att gå från sina respektive kyrkor. Du kan haka på dem eller möta upp vid Sofiakyrkan. De olika fackeltågen avgår 17.30 mot Sofiakyrkan, där de olika fackeltågen möts utanför och lovsjunger tillsammans en stund innan dörrarna öppnas.

I predikoturerna i JP står det att det är gudstjänst på arabiska. Det har blivit ändrat och just den här söndagen samlar Eddy en mindre grupp på annan plats.

_______________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

Specifika gåvor till kyrkbygget märker du med ”Nya kyrkan”.

_______________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 22/11

10.00 Ekumenisk gudstjänst tillsammans med Österängskyrkan. Kjell Danfors och Johanna Johansson. Sång Anna Sickeldal. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Inställd! Gudstjänst på arabiska. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Ekumenisk bönekväll i Sofiakyrkan.

Måndag 23/1

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 24/1

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo hemma hos Olofsons.

Onsdag 25/1

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

10.00 Redaktionskommittén träffas på Lindgården.

18.00 Församlingsmöte. Ärende: Beslutsärenden kring kyrkbygget.

Torsdag 26/1

18.00 Scouterna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Fredag 27/1

11.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 29/1

17.00 Under Ytan. Gudstjänst med nattvard. Tema: Att kliva över relingen. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för alla ledare i våra båda församlingar.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Frälsningsarmén Södra Vätterbygden

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Musik o Kreativa Uttryck. Gud, vi ber för alla sång- och musikgrupper och den nya terminen som börjat. Kom med din inspiration till alla ledare. Tack att du ser alla deltagare precis som de är. Vi ber om lust, glädje och kreativitet i terminens arbete. Tack att du möter oss där vi är.

Egypten. Fridens Gud, vi ber för den evangeliska kyrkan i Egypten. Vi tackar dig för alla som tagit del av kurserna om alla människors lika värde och rättigheter. Vi ber för nästa grupp som startar i slutet av februari. Tack för att Du bygger Ditt rike.

Skapelsen. Gud, vi ber om att fyllas av kärlek till hela din skapelse och om ögon som ser storheten i dina verk! Lär oss att leva med större varsamhet.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                              3 sön e trettondagen/Jesus skapar tro

(Psaltarpsalm 36:6–10)

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Bön (Ps 840, Psalmer och Sånger)

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, öppna mig för din kärlek och frid.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor