Helgbrev v 51-52

Måndagsbönen tar juluppehåll och återupptas igen den 9 januari. Bibelsamtal och bön (fredagar) återupptas den 20 januari.

Vill du vara med och sjunga i den ekumeniska kören på Nyårsdagen?

Ekumenisk kör:
Varmt välkommen att vara med och sjunga i Nyårsdagskören. Vi träffas i Kristine Kyrka kl 15:30 för en stunds gemensam övning innan gudstjänsten. Enkelt fika ordna efter övningen, valfri klädsel.
Repertoar:
Nyårsbön – Text: Linda Jansson, Musik: Lena Wohlfeil
Ge mig en plats där jag kan växa – Per-Håkan Sandberg (Ps. 916)
Ditt namn – Johanna Fridolfsson
Ett gott nytt år – Ingemar Olsson, arr M. Ydreborg
Härlig är jorden – arr. Anders Öhrvall

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 24/12 Julafton

11.00 Vid krubban med Johanna Johansson. Samlingssalen, Lindgården.

23.00 Julnattsgudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna. Leif Gunnevik.

Tisdag 27/12

14.30 Andakt på Rosengårdens äldreboende.

Onsdag 28/12

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 29/12

11.00 Verksamhetsrådet träffas hos Angela.

16.00 Andakt på Lindgårdens äldreboende.

Söndag 1/1 Nyårsdagen

17.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Kristine Kyrka. Arrangeras av Immanuelskyrkan, Fjällstugan/Andreasförsamlingen, Ansgariikyrkan och Svenska Kyrkan i Jönköping. Predikan av pastor Daniel Wramhult, ledning av präst Erik Dreijer, ekumenisk kör och medverkande från våra olika församlingar. Glögg och pepparkaka.

Fredag 6/1 Trettondedag jul

15.00 Gudstjänst Ingegerd Rahm och Internationella rådet.Sång Ella Björnberg. Kakbuffé. Vi hjälps åt och tar med kakor till kakbuffén. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 8/1

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson.

Församlingsmöte onsdagen den 25 januari kl 18.00 på Lindgården. Ärende: Beslutsärenden kring kyrkbygget.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Om du vill ge en gåva till kyrkbygget använder du vårt bankgiro eller swish (se nedan) och märker din gåva ”Nya kyrkan”.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, blir vår bön och tacksägelse i december månad: Tack gode Gud för undret i Betlehem. Tack för denna outsägligt stora gåva du gett oss i Jesus Kristus. Hjälp oss att kunna berätta denna sanning till dem vi möter. Herre välsigna våra församlingar att kunna vara ett ljus i mörkret, ett salt i förruttnelsen, och ett hopp för evigheten. ”Väldet ska bli stort, fredens välsignelse utan gräns” (ur Jesaja 9:7)

Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för:

Vecka 51 19-25 december. Sankta Maria församling (Österns Assyriska kyrka)

Vecka 52 26 december-1 januari. Ansgariikyrkan (Equmeniakyrkan)

Vecka 1 2-8 januari. Korskyrkan (Evangeliska Frikyrkan EFK)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för. (Du hittar bönetexter på https://equmeniakyrkan.se/tro/forbonskalender/ ):

Vecka 51 Equmenia och Moldavien

Vecka 52 Nicaragua och Färdplan Gud, vi ber för Equmeniakyrkan, vi ber om mod att möta ett nytt år i din tjänst – som församlingar och som samfund. Öppna våra sinnen för din närvaro, låt vardag och helgdag färgas av din förvandlande kraft. Vi ber om kärlek och klarsyn för att finna vägen vidare som kyrka i vår tid.

Vecka 1 Region Syd och Globalt

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                              

(Lukasevangeliet 2:1–20)

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: »Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.« Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: »Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. «När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: »Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.« De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 862)

Herre och Gud, några av oss är rätt lika herdarna; vi jobbar bara på, trots oron i världen. Tala till oss, sänd en ängel till oss, som får oss att fråga efter en annan livsstil. Herre och Gud, åter andra av oss är som de tre vise männen från Österns land, vi inser att det behövs någon som kommer och leder oss i rätt riktning, men själva vet vi inte varåt vi ska gå. Hjälp oss inse att vår räddning inte kommer från någon världslig makt, utan genom kärlek och ödmjukhet. Herre och Gud, en del av oss liknar Herodes, vi vill inte veta av någon ny auktoritet i världen eftersom den kanske kan komma att hota vårt eget inflytande. Gör oss ödmjuka och öppna för en annorlunda makt, en som passar vår egen oroliga tid.

Vi ber dig att göra oss förväntansfulla istället för beräknande. Vi ber dig att göra oss till sökare istället för sådana som har svar på allt. Vi ber om din nåd så att vi är beredda att ta emot. Vi ber dig om ödmjukhet så att vi är öppna för att göra saker på ditt sätt. Vi ber dig att vi rätt förmår ta emot julens sanna gåva och bruka vårt lands rikedomar till att tjäna Kristus. Så ska också vi, denna jul, få ta emot kärlekens, ljusets och livets gåva. Amen

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett välsignat Nytt År!

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor