Veckobrev v 46

Kom ihåg församlingsmötet nu på onsdag 23/11 kl 18.00. Vid det senaste församlingsmötet beslöts att en byggarbetsgrupp, bestående av representanter från de olika grupperna, skulle tillsättas. Denna byggnadsarbetsgrupp har träffats nu i veckan och de har tagit fram en information inför onsdagens församlingsmöte. Den finns som en bilaga till detta utskick.

Som många av er redan vet (antingen via ”djungeltelegrafen” eller Facebook), så dog min pappa under torsdagsmorgonen. Vi fick ett fint avsked och jag mår bra. Men för att jag ska kunna sköta mitt arbete på bästa sätt ber jag er att inte kommentera, kasta medlidsamma blickar eller krama om mig före gudstjänsten, utan vänta i så fall tills efteråt. Tack på förhand!

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 20/11

17.00 Under Ytan – gudstjänst med nattvard. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 21/11

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 22/11

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Onsdag 23/11

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

18.00 Församlingsmöte. Ärenden: *Beslut om inköp av stolar till kyrksalen. *Välkomna Eddy Herreborg in i tjänst för arabisktalande i Jönköping.

Torsdag 24/11

10.00 Redaktionskommittén träffas på Lindgården.

18.00 Scouterna. Tross i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Fredag 25/11

11.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 27/11

10.00 Adventsgudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna.Johanna Johansson och Leif Gunnevik. Gemensam kör, barn och musiker. Insamling till det internationella arbetet startar.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Veckans böneämnen:

– Jesaja profeterade om budbäraren Johannes Döparen som skulle bereda vägen för Jesus: Se jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi i november om frimodighet att kunna vara som Johannes Döparen. Gud hjälp oss så att vi kan bereda vägen för dig till människors hjärtan. Herre hjälp oss att leva så att människor genom oss kan se dig. Ps 86:11 Visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i sanningen.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Pingstkyrkan (Pingströrelsen)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Folkhögskolorna. Gud, vi ber för de folkhögskolor som Equmeniakyrkan är huvudman för. Vi ber för folkhögskolorna i Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik, och Södra Vätterbygden. Tack för att vi genom skolorna får vara med och ge människor möjligheten att bildas och utbildas, att mogna och växa i gemenskap.

Kina Xinjiang. Gud, vi ber för arbetet i Kina Xinjiang. Vi ber om mod och beskydd för dem som fortsätter arbeta med att lyfta fram de övergrepp som sker på den uiguriska befolkningen i Xinjiang. Vi ber också för färdigställandet av den nya bibelöversättningen och att den får bli till ett verkligt evangelium för ett hårt pressat folk.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                                               Domsöndagen/Kristi återkomst

(Johannesevangeliet 5:22-30)

Jesus sade: Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

Bön (ur Psalmer och sånger)

Herre Jesus Kristus, som möter oss redan här i dem som hungrar och lider nöd, och som skall möta oss som vår Frälsare och Konung vid livets och världens slut, till dig ropar vi om barmhärtighet och nåd i dag och alla dagar intill tidens ände. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor