Veckobrev v 45

Att vara församling handlar om att hjälpas åt. Med både bön och omsorg, med det praktiska och med det ekonomiska. Under pandemin har församlingen varit fantastiskt trogen när det gäller ekonomin, men de senaste månaderna har veckooffren tyvärr minskat och ligger nu ca 6 000 (per månad) under budget. Kanske handlar det om den allmänna ekonomiska oron, kanske om att några har det besvärligare ekonomiskt. Men jag hoppas att det finns andra som kan gå in och öka sitt givande, så att inkomsterna kommer i balans igen. Om några kan öka sitt givande med litegrann och några kan öka med mer, så löser vi det här tillsammans. Det finns flera olika sätt att ge: En stående överföring varje månad ger en bra grund och ger trygghet och stabilitet i församlingens ekonomi. Därutöver kan man ge kollekt kontant eller med swish i gudstjänsten. Det går också bra att sätta in extra gåvor via bankgiro eller swish.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 13/11

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Lennart Johansson. Utblick. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 14/11

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 15/11

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo. Hemma hos Curt och Gunnel Olofson.

19.00 Bön hemma hos Annemaj Östman, Sannaängen 4.

Onsdag 16/11

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 17/11

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson och Maj Ljungberg.

18.00 Scouterna har patrullkväll. Equmeniakyrkan Huskvarna

Fredag 18/11

11.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

11.30 Samradio 98,5 MHz. Fredagsförmiddag med Sven-Ove Rylner.

Söndag 20/11

17.00 Under Ytan – gudstjänst med nattvard. Samlingssalen, Lindgården.

Onsdag 23/11

18.00 Församlingsmöte. Ärenden: *Beslut om inköp av stolar till kyrksalen. *Välkomna Eddy Herreborg in i tjänst för arabisktalande i Jönköping.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Böneämnen v 44:

– Jesaja profeterade om budbäraren Johannes Döparen som skulle bereda vägen för Jesus: Se jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi i november om frimodighet att kunna vara som Johannes Döparen. Gud hjälp oss så att vi kan bereda vägen för dig till människors hjärtan. Herre hjälp oss att leva så att människor genom oss kan se dig. Ps 86:11 Visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i sanningen.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Jönköpings församling (Svenska kyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Väst. Gud, vi ber för region Väst. Vi ber för människor, församlingar och föreningar, för platser och för arrangemang. Idag ber vi också särskilt för samtalsmottagningen i Region Väst. Tack för lyssnandets konst!

Libanon. Gud, vi ber för kyrkan i Libanon. Vi ber speciellt för barn- och ungdomsverksamheten i församlingarna. Vi ber för unga ledare som behöver skapa utrymme där barn kan få vara trygga mitt i all den oro och osäkerhet som råder runt omkring. Tack att Du är där.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                         Sön före Domsöndagen/Vaksamhet och väntan

Paulus skriver till församlingen i Korinth, för att bygga upp, inte för att riva ner: Undersök själva om ni har tro, pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Eller är det så att ni inte består provet? Jag hoppas ni skall inse att jag för min del har bestått det. Jag ber till Gud att ni inte skall göra något som är ont, inte för att jag skall visa mig hålla måttet, utan för att ni skall göra det som är gott; sedan får det gärna se ut som om jag inte höll måttet. Jag kan inte skada sanningen, bara främja den. Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni skall bli alltmer felfria. (Andra Korinthierbrevet 13:5–9)

Bön (ur Psalmer och sånger)

Helige Gud, som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att alltid vaka och bedja, så att vi får gå in i den eviga glädjen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor