Kallelse till församlingsmöte/Veckobrev v 44

Kallelse till församlingsmöte onsdagen den 23 november kl 18.00. Ärende: Beslut om inköp av stolar till kyrksalen. Eventuellt kan det tillkomma ytterligare ärenden. Dessa meddelas i så fall i nästa Veckobrev.

Equmeniakyrkan Huskvarna hälsar oss välkomna till Musikgudstjänst ”Ljuset lyser i mörkret” med Vaggeryds kammarkör lördagen den 12 nov kl 18.00. Medverkande: Håkan Sparf, körledare, Eva-Marie Nilsson, piano/orgel och Leif Gunnevik, pastor. Det blir ett finstämt program med texter och musik om hopp, tröst och ljus. Det blir sånger av b.la. Bob Chilcott, Ola Gjeilo och Martin Åsander.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 5/11

16.00 Musikandakt. Ove Gotting, Bodil Mårtensson, Karl-Ivar Karlsson. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 6/11

10.00 Gudstjänst med nattvard och ljuständning för de under året bortgångna.Curt Olofson, Karl-Ivar Karlsson och Sven-Ove Rylner. Sång Eva och Anders Ekström. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 7/11

18.30 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Tisdag 8/11

9.00 Vandringsgruppen. Samling vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Stickcafé. Ljusgården, Lindgården.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson.

Onsdag 9/11

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

17.00 Styrelsen träffas på Lindgården.

Torsdag 10/11

18.00 Scouterna har patrullkväll. Equmeniakyrkan Huskvarna

Fredag 11/11

11.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

11.30 Samradio 98,5 MHz. Lars-Anders Kjellberg.

Söndag 13/11

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Lennart Johansson. Utblick. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Var rädda om varandra och stanna hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Böneämnen v 44:

– Jesaja profeterade om budbäraren Johannes Döparen som skulle bereda vägen för Jesus: Se jag sänder min budbärare före dig. Han skall bereda vägen för dig. Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi i november om frimodighet att kunna vara som Johannes Döparen. Gud hjälp oss så att vi kan bereda vägen för dig till människors hjärtan. Herre hjälp oss att leva så att människor genom oss kan se dig. Ps 86:11 Visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i sanningen.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Evangelisation. Gud, vi ber för evangelisationen i Equmeniakyrkan, vi ber att vi som kyrka ska finna många vägar att dela kärlek, liv och tro med människor vi möter. Vi ber om mod att bygga broar och öppna dörrar. Jesus Kristus, ge oss hjärtan som brinner!

Azerbajdzjan. Gud, vi ber för vårt samarbete i Azerbajdzjan, låt det få bära frukt! Vi ber för de hemliga husförsamlingarna i provinserna. Hjälp dem att hitta en väg för att få samlas i öppenhet och frihet. Vi tackar för evangelister och ledare som fortsätter sprida Guds ord. Vi ber om mod och beskydd. Vi ber för de kristna som förföljs för sin tro av arbetsgivare och familj. Vi ber om att den Helige Ande ska styrka och skydda dem som aktivt delar sin tro med andra.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                         Sön efter Alla helgons dag/Vårt evighetshopp

(Johannesevangeliet 6:37–40)

Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.«

Bön (ur Psalmer och sånger)

Evige Gud, du som lät Jesus Kristus dö och uppstå, för att han skulle vara herre över både levande och döda, ge oss nåd att i tro ta emot honom som vår frälsare, så att vi med honom får gå in i det eviga livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor