Veckobrev v 31

Nu är jag tillbaka igen efter en avkopplande semesterledighet. Hoppas att även du har haft en bra sommar!

Igår (torsdag 4/8) var jag på besök på scoutlägret Upptäckten i Tämta. Ansgariikyrkans scouter har varit där tillsammans med scouterna från Huskvarna. De har haft bra dagar även om det blev ett riktigt oväder på torsdagen. Men eftersom en scout möter svårigheter med gott humör, så gick det bra ändå. Speciellt eftersom temperaturen var tillräckligt hög för att vi inte skulle frysa i blötan. Upptäckten är ett regionläger (Region Väst) och för mig var det extra intressant, eftersom jag aldrig tidigare varit på ett så stort läger. Idag var det lägrets sista dag och när du läser detta är de nog hemma igen. Scouterna börjar igen torsdagen den 1 september k 18-19.30.

Det har nu gått ett år sedan vi, den 3 augusti 2021, fick höra att Ansgariikyrkan stod i lågor. Det var overkligt och det var svårt att ta in. Det har säkert varit jobbigt och en tung tid för de flesta av oss. För vissa har det inneburit mycket arbete och för andra att de arbetsuppgifter man varit van att utföra har försvunnit. För oss alla har det blivit en omställning. Att vi fått möjligheten att hålla våra gudstjänster på Lindgården har varit en välsignelse, men det ersätter inte den trygghet som en egen lokal representerar. Till kyrkan gick många i olika ärenden även när det inte var gudstjänst eller andra samlingar. Det kunde vara för att städa, förbereda samlingar, träffas några stycken, hämta något eller lämna något annat. Anledningarna och besöken var många. Det kändes aldrig ensamt att vara pastor i Ansgariikyrkan. Ofta träffade jag någon församlingsmedlem som hade något ärende till kyrkan. Dessutom hördes ofta barnen i förskolan i andra änden av lokalerna och det var gott att kunna byta något ord med någon i förskolepersonalen ibland. Men nu har vi har i alla fall något att se fram emot. Vi vet inte riktigt när bygget kan starta och vi vet inte säkert när det kommer att stå klart. Men vi vet att bygget är på gång och vi hoppas att kunna inviga lokalerna i december.

Sommargudstjänsterna tillsammans med Equmeniakyrkan Huskvarna fortsätter till och med söndagen den 21/8. (Varannan vecka i Equmeniakyrkan Huskvarna och varannan vecka på Lindgården).

Nästa vecka är det Equmeniakyrkans Kyrkokonferens. Lennart Bergström och undertecknad representerar Ansgariikyrkans församling. Först är det digitalt onsdag-torsdag och sedan på plats i Vårgårda fredag-söndag. En höjdpunkt blir när Eddy Herreborg tas emot som pastor från annat samfund. Det sker i söndagens ordinationsgudstjänst. Det går att se gudstjänsterna (fredag kl 19 och lördag kl 19) digitalt hemifrån, men söndagens gudstjänst hoppas vi att ni ser tillsammans på Lindgården. För den som vill och kan går det också bra att delta på plats i Vårgårda (se equmeniakyrkan.se).

Bibelsamtal och bön (på torsdagarna) tar ett lite längre sommaruppehåll. Vi återkommer med startdatum, när kontakt tagits med deltagarna och med Lindgården om att eventuellt byta dag och kanske även tid.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 7/8

10.00 Gemensam sommargudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna. Lennart Ljungberg, Helena Hurtig. Sång: Maja Linusson.

Måndag 8/8

19.00 Bön hemma hos Ann-Britt Gällring, Birkagatan 10.

Tisdag 9/8

14.30 Andakt på Rosengårdens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson, Curt Olofson och sånggrupp.

Onsdag 10/8

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Onsdag 10/8-Söndag 14/8 Equmeniakyrkans Kyrkokonferens

Digitalt onsdag-torsdag och på plats i Vårgårda fredag-söndag.

Söndag 14/8

13.45 Observera den nya tiden! Gemensam sommargudstjänst på Lindgården. Karl-Ivar inleder lite kort innan livesändningen börjar kl 14. Vi följer Kyrko-konferensens ordinationsgudstjänst digitalt. Eddy Herreborg välkomnas som pastor i vårt samfund i gudstjänsten. Kyrkkaffe.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Böneämnen v 31:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete ber vi, under augusti månad, för Ansgariikyrkans församling. Det är nu ett år sedan Ansgariikyrkan brann. Vi ber om Guds fortsatta ledning för vår församling och vårt uppdrag. Vi ber om Guds hjälp i kontakter med myndigheter, med markberedning, med uppsättning av den nya byggnaden och så småningom inredning och invigning.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Stockholm. Vi ber för Equmeniakyrkan Region Stockholm. Vi ber om förnyade tankar och vägar i vår kyrka. Hjälp oss alla att vara modiga i ord och gärningar, lyhörda för dig och varandra. Bevara oss så vi är varsamma med oss själva och andra, samtidigt öppna för din kärlek och kallelse. Led oss i din sanning.

Indien. Vi ber för Indien – vi ber om frihet för alla som bor i Indien att välja och utöva sin tro. Vi ber speciellt för de kristna bröder och systrar som utsätts för diskriminering och förföljelse. Vi ber att Du, som vet var det är att bli förföljd, ska ge dem både frimodighet och styrka.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord                         8:e söndagen efter trefaldighet/Andlig klarsyn

Den här veckan har jag valt en psalm istället för en bibeltext. Psalmen har nr 217 i Psalmer och Sånger.

Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig.

Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig.

Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand, steg för steg mot livets land.

När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid – inneslut den i din frid.

All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn
Vad du vill är helighet, men du är barmhärtighet.

Bön (Psaltarpsalm 119:32-35)

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje. Amen

Välsignelse (ur Bönboken – tradition och liv, nr 577)

Må Gud vara med dig med överflödande livsmod, med frid och insikt, även om vägen blir stenig och fötterna trötta.

Jag önskar dig en fortsatt härlig sommar! Pastor Johanna