Veckobrev nr 23

Vid Församlingsmötet i onsdags hade vi besök avAnna Sandahl (arkitekt) och Ulrika Tjernström (inredningsarkitekt). De visade ritningar och berättade hur de har tänkt kring den nya byggnaden. Vi tog beslut om att lämna in handlingarna till kommunen som underlag för bygglovsansökan. Nu får vi hoppas och be om ett snabbt beslut så att vi kan komma vidare, med markarbeten och byggnation.

Församlingen var representerad på Vättersnäsdagen. De som var på plats fick en del möten, där de fick berätta om att vi finns kvar och att vi kommer att bygga upp någonting nytt under det här året.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 11/6

17.00 Fest för konfirmanderna och deras familjer i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Söndag 12/6

10.00 Konfirmationshögtid med nattvard i Equmeniakyrkan Huskvarna. Konfirmanderna framför ett drama i gudstjänsten. Johanna Johansson och Carl-Ruben Sjulander. Sång och musik Stefan Sturesson, Robin Mållberg, Åsa Lauenstein, Maja Linusson.

Måndag 13/6

15.00 Styrelsen träffas på Lindgården.

17.00 Verksamhetsrådet ansluter till styrelsen.

19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72.

Tisdag 14/6

Pastorn tar ut ledig dag (istället för måndagen)

Onsdag 15/6

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.30 Verksamhetsrådet träffas hos Bodil.

Torsdag 16/6

10.30 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 19/6

10.00 Gudstjänst Ulrika Grahnat och Curt Olofson. Sång Ingrid och Rolf Gabrielsson. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Böneämnen v 21:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för våra länders regeringar. Vi ber att de ska fatta kloka beslut som gagnar folket i respektive land, om fred, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställhet. Vi ber för den ekonomiska situationen i Kongo. Vi ber att utlovade löner och pensioner ska betalas ut. Vi ber också för kyrkans ekonomi, både för de som arbetar inom sjukvården, i skolan eller församlingen. Vi ber för Sverige, för kyrkan som kämpar mot sekulariseringen. Sverige är ett land med stora svårigheter med kriminalitet och droger. Kristen tro upplevs inte som något viktigt. Gud kan göra under.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Diakoni. Vi ber för det diakonala arbetet i församlingar runt om i landet. För mötet mellan människor där vi kan räcka varandra handen och finna ny kraft. Tack för omsorgens glädje!

Myanmar/Burma. Vi ber för Myanmar och alla internflyktingar och flyktingar som finns i gränsområdet till Thailand.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord (Matteusevangeliet 28:16-20)              Heliga trefaldighets dag

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«

Bön (ur Kyrkoårets gudstjänster 2021-2022)

Gud, ingen av oss kan förstå dig. Du är mer än varje människa. Du är tillvarons nerv, hemligheten i allt. Allt som sägs om din treenighet gör dig bara större. Ingen människa kan förstå dig. Och ändå har du gett oss hjälpmedel att förstå din omsorg om oss. Varje gång du kommer till oss i bröd och vin välsignar du oss, befriar du oss och ger oss lust att leva.

Lär mig, Gud, att ta emot din omsorg, att leva med din välsignelse, att söka efter din vilja, så att jag får vara din medarbetare. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor