Veckobrev nr 18

”Jag ger inte upp.” De orden inleder bibeltexten längre ner i Veckobrevet. Det är ett gott motto att inte låta världen ta över ens liv, utan hålla blicken fäst på Jesus. Att låta vägen, sanningen och livet vara riktningen i livet. Att behålla hoppet och inte tappa modet. Att lita på att Gud har en plan för livet framåt. Vi ger inte upp – för Gud har inte gett upp om oss. Bibeltexten fortsätter: ”Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag.” Jag tycker att de orden inger en skön känsla. Ibland blir livets skröplighet påtaglig, men Gud ser mer till vår inre människa. Även om kroppen ibland hindrar oss att göra saker, så hindrar den inte relationen med Gud att utvecklas. Hur vill du låta din gudsrelation utvecklas idag och den kommande veckan?

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 8/5

10.00 Gudstjänst. Rosie Gard och Ann-Britt Gällring. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 9/5

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan Hva inför Pilgrimsgudstjänst den 22 maj.

Tisdag 10/5

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Stickcafé i Ljusgården, Lindgården.

19.00 Bön hemma hos Ann-Britt Gällring, Birkagatan 10.

Onsdag 11/5

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.30 Verksamhetsrådet träffas hemma hos Angela.

Torsdag 12/5

10.30 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Scouterna. Fiske med sportfiskarna.

Fredag 13/5

20.30 Samradio 98,5 MHz. Sven-Ove Rylner gästas i studion av Karl-Ivar Karlsson som berättar om uppväxten i Skärstad, sin tid som pastor i Ansgariikyrkan, ledare för ”skrivarkurser”, läsintresset mm.

Lördag 14/5

17.00 Förlägerträff för konfirmanderna. Equmeniakyrkan Kaxholmen.

19.30 Connect. Ungdomsmöte i Equmeniakyrkan Kaxholmen.

Söndag 15/5

10.00 Gudstjänst. Johanna Johansson och Lennart Johansson. Sång Marie och Micce Rosén. Samlingssalen, Lindgården.

Konfirmandläger på Strandgården 18–22 maj. Vi åker i bussar onsdag eftermiddag och åker hem efter lunch på söndagen.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Det saknas fortfarande 3-4 personer som kan vara volontärer på Strandgården den 9-11 september. Kan du hjälpa till? Som volontär är du med och servar under Kaxholmens församlingsläger på Strandgården. Det handlar framför allt om att hjälpa till med kök, disk och mat. Strandgården står för volontärernas boende och mat. Anmälan till pastor Johanna.

Böneämnen v 16:

– Vår värld är orolig och många människor lever i fruktan av olika anledningar. Det kan vara på grund av krig och förföljelser, sjukdomar eller brist på mat och vatten. Paulus skriver: ”Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Nöd eller ångest, förföljelser eller svält, nakenhet eller svärd.” Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Gud är vår tillflykt. Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för alla de som lider av fruktan.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM).

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Syd. Vi ber för församlingar och equmeniaföreningar i Region Syd och ber om fortsatt engagemang och glädje där människor möts.

Kongo Kinshasa. Gud vi ber idag för de missionärer och volontärer som finns i Kongo Kinshasa. Hjälp missionärerna med anpassningen till en tillvaro i landet. Låt dem få vara till välsignelse för kyrkornas arbete och ge dem glädje i sina uppgifter. Ge även våra volontärer glädje i sina arbeten inom hälsovården. Använd dem till välsignelse för befolkningen.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord (Andra Korinthierbrevet 4:16-16)       4 sön i påsktiden/Vägen till livet

Jag ger inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Gud vår Fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång, för oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor