Veckobrev nr 17

Vättersnäs förskola invigde sina nya lokaler i förra veckan. Vi är glada för att det har löst sig så bra för dem till slut. Vi hade en representant på plats för att överlämna en hälsning och en blomstergrupp från Ansgariiförsamlingen. Vi önskar alla barn och all personal lycka till! Gud välsigne er!

Det saknas fortfarande 3-4 personer som kan vara volontärer på Strandgården den 9-11 september. Kan du hjälpa till? Som volontär är du med och servar under Kaxholmens församlingsläger på Strandgården. Det handlar framför allt om att hjälpa till med kök, disk och mat. Strandgården står för volontärernas boende och mat. Anmälan till pastor Johanna.

”Arkitektgruppen” och ”Inredningsgruppen” har träffats och kontakt har tagits med en arkitekt och en inredningsarkitekt som båda verkar ha god kompetens och känner till vad församlingsliv handlar om. De har goda idéer, helhetstänk och kan hjälpa oss att tänka kring vad vi behöver och vad som är möjligt. Min uppfattning är att det verkar finnas en god personkemi både mellan de båda arkitekterna och i samspel med ovanstående grupper. Det känns gott! I veckan har vi hämtat hem sakerna från Österbybruk och de kommer att förvaras hos transportören tills vi har vår byggnad på plats. Vi kan tyvärr inte sätta igång med bygget innan vi fått bygglov. För det behövs Lantmäteriets karta och den väntar vi fortfarande på att kommunen ska skicka till oss. Dock händer det ju saker ändå, som till exempel att kontakter tas med företag för att få in offerter för markarbetet.

Fyra framtidssamtal har vi genomfört under förra veckan och sammanlagt har runt 30 församlingsmedlemmar deltagit. Det är spännande att som samtalsledare se hur olika samtalen blir i sin karaktär beroende på vilka som deltar. Jag tänker att det är viktigt att vi lyssnar på varandra i församlingen. Det handlar inte om att stå upp för en synpunkt och försöka övertyga någon annan. Det handlar om att berätta hur vi tänker och känner just nu och att sedan lyssna på de andra och att låta oss omformas av det som är gott. Då behöver vi inte landa i ett antingen eller, utan öppnar upp för att låta Gud leda oss in på den väg han har planerat för oss. Den vägen kanske är något annat än vad vi tänker, utifrån den kunskap och de känslor vi har just nu. Den vägen kan vara något som vi inte har kunskap och vetskap om i nuläget. Så var det ju med byggnaden. Den kunde vi inte tänka eller planera för, men rätt som det var fanns den som ett nytt alternativ. Jag tänker inte att byggnaden är det sista som händer på den här resan. Det kan inte bara vara en plats för att vi ska kunna hålla igång vår verksamhet som vanligt. Jag tänker att byggnaden är början på något helt nytt för vår församling. Men för att den visionen ska bli verklighet måste vi våga öppna upp för det vi inte vet idag, det vi inte ser idag, det vi inte tänker idag. Om vi öppnar upp oss för att låta oss bli formade av Gud, och i samspel med varandra, är jag övertygad om att det omöjliga kan bli möjligt! Det vi inte ens kunde tänka kan Gud låta spira i vår församling framöver!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 30/4 Valborgsmässofirande på Sannaängen i Vättersnäs

(19.00Kören övar i Equmeniakyrkan Huskvarna)

20.30 Scouter från Ansgarii och Huskvarna är på plats och säljer korv, lotter och snurrar på chokladhjulet.

21.00 Valborgsmässofirande med vårtal av Cecilia Magnusson, körsång och brasa. Insamling till Diakonia.

Söndag 1/5

10.00 Gudstjänst med nattvard. Johanna Johansson och Curt Olofson. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 2/5

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna inför Pilgrimsgudstjänst den 22 maj.

Tisdag 3/5

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.00 Bön hemma hos Ann-Britt Gällring, Birkagatan 10.

Onsdag 4/5

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfirmanderna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Torsdag 5/5

10.30 Bibelsamtal och bön.

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson och Maj Ljungberg.

18.00 Scouterna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna. Tema: Inför hajken

Fredag 6/5 – Lördag 7/5

Scouthajk i Öggestorp

Söndag 8/5

10.00 Gudstjänst. Rosie Gard och Ann-Britt Gällring. Sång Pär Thibom och Anders Tingsvik. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Böneämnen v 16:

– Vår värld är orolig och många människor lever i fruktan av olika anledningar. Det kan vara på grund av krig och förföljelser, sjukdomar eller brist på mat och vatten. Paulus skriver: ”Vem kan skilja oss från Guds kärlek? Nöd eller ångest, förföljelser eller svält, nakenhet eller svärd.” Inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Gud är vår tillflykt. Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi för alla de som lider av fruktan.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Dalvikskyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Öst. Vi ber för församlingar och equmeniaföreningar i Region Öst och ber om fortsatt engagemang och glädje där människor möts.

Litauen. Vi ber för kyrkorna i Litauen. Vi ber om ett bra samarbete dem emellan för att kunna vara ett stöd för befolkningen i dessa oroliga tider.

– Vi är en del i Equmeniakyrkans nationella bönekedja. Vi i Ansgariikyrkans församling ber för Centrumkyrkan Flen.

Guds ord (Matteusevangeliet 6:26-33)

Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Bön (Psaltaren 23)

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor