Veckobrev nr 11

I söndags var det Bön- och offerdag för pastors- och diakonkandidaterna i Equmeniakyrkan. Vi hade ett uppskattat besök av pastorskandidat Ulrika Grahnat. Efter gudstjänsten sålde vi tidningen Årsringar. Allihop tog slut! Jag kommer att beställa hem fler, men bara exakt det antal som behövs. Missade du chansen kan du höra av dig till mig (pastor Johanna) senast torsdag 24/3 och boka ditt exemplar. Om du inte kan ta dig till våra samlingar kan jag ordna så att jag eller någon annan levererar hem till dig (eller så skickar jag med posten om du bor för långt bort för ett personligt besök). Tidningen kostar 50 kr.

Jag vill påminna om Månadskalendern som vi har tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete. Där finns gemensamma böneämnen för varje månad för våra församlingar. Kalendrarna finns i Samlingssalen på Lindgården och kostar 50 kr/st.

I vårt program för mars-maj har vi missat att skriva in nattvard i våra gudstjänster. Vi kommer att ha nattvard följande söndagar: 3 april och 1 maj. Vid den gemensamma gudstjänsten i Huskvarna den 27 mars blir det också nattvard.

Ändringar i programmet: *Bönen på tisdag (22 mars) börjar en halvtimme senare än vanligt. *Den 24 mars har vi inte någon andakt på Lindgården. *Vi har inte heller någon Scoutgudstjänst det datumet. (Det är vanlig scout den kvällen). *Möteshelgen med Pär Alfredsson börjar redan kl 15 på lördag.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 20/3

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Lennart Bergström. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 21/3

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna inför gudstjänsten den 27 mars.

Tisdag 22/3

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.30 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. OBS! Tiden är denna vecka ändrad till 19.30. OBS! Ändrat till tisdagar under våren(för att inte krocka med körövningarna).

Onsdag 23/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfirmanderna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Torsdag 24/3

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen, Lindgården.

OBS! Ingen andakt på Lindgården på eftermiddagen.

OBS! Ingen scoutgudstjänst på kvällen.

18.00 Scouterna

Fredag 25/3

11.30-12.30 Samradioprogram (98,5 MHz) med Lars-Anders Kjellberg

Lördag 26/3 Möteshelg med Pär Alfredsson i Equmeniakyrkan Huskvarna

”Att förmedla evangeliet i en postsekulär tid”

15.00 Föredrag

16.00 Fika

16.30 Föredrag

17.45 Andakt Leif Gunnevik

Söndag 27/3 Möteshelg med Pär Alfredsson

”Att förmedla evangeliet i en postsekulär tid”

10.00 Gudstjänst med nattvard, i Equmeniakyrkan Huskvarna. Pär Alfredsson, Leif Gunnevik,Johanna Johansson. Gemensam kör. Kyrkkaffe. Gudstjänsten sänds även i närradion: Samradio 98,5 MHz.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Framtidssamtal:

Tisdag 19 april kl 18.30. Torsdag 21 april kl 10. Torsdag 21 april kl 20 (efter scouterna). Söndag 24 april efter gudstjänsten (Under ytan) som börjar kl 16.

Johanna Johansson och Johan Einarsson är samtalsledare. Du behöver inte ha några idéer för att komma till samtalen. Vi låter våra tankar och idéer få växa fram under samtalets gång och i lyssnandet på varandra. Anmälan till pastor Johanna.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under mars månad: Vi ber för allt arbete bland våra barn och ungdomar i Sundi-Lutete och i Ansgarii. Vi ber för ledarna att de får den rätta kontakten för att förmedla budskapet om Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Ansgariikyrkan (Equmeniakyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Folkhögskolorna. Gud vår skapare. Jesus Kristus vår frälsare. Herre Helige Ande. Vi ber för Equmeniakyrkans folkhögskolor. Vi ber för Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Härnösand, Karlskoga, Bromma och Sjövik. Vi ber för alla lärare, personal och elever. Vi ber att de som söker sin väg i livet ska uppleva hur Du leder dem och är nära dem.

Liberia. Vi ber att befolkningen i Liberia skall överlåta sig mer till Gud och hans ord. Vi tackar för den fred som nu råder och att landet inte är hårt drabbat av Covid-19. Vi ber för kyrkans arbete med utbildning av hörselskadade barn. Vi ber att kyrkans hälsodepartement och statens hälsovårdsministerium aktivt skall ta reda på varför så många barn blir hörselskadade.

Guds ord (Mark 5:24-34)     Tredje söndagen i fastan/Kampen mot ondskan

Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: »Vem rörde vid mina kläder?« Lärjungarna sade: »Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar du vem som har rört vid dig!« Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sade till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.«

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som har all makt i himlen och på jorden, hör våra böner och var vårt beskydd, så att vi, frälsta från mörkrets välde, kan vandra som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor