Veckobrev nr 10

På söndag är det Bön- och offerdag för pastors- och diakonkandidaterna i Equmeniakyrkan. Vi får besök av pastorskandidat Ulrika Grahnat som medverkar i vår gudstjänst med bland annat predikan. Efter gudstjänsten går det att köpa tidningen Årsringar som ges ut en gång om året av pastorskandidaterna. Tidningen kostar 50 kr (som betalas till församlingens swishnummer eller kontant).

Välkommen att anmäla dig till Framtidssamtalen i april. Vi ger alla, som vill, möjlighet att komma till tals. Du behöver inte ha några idéer för att komma till samtalen. Vi låter våra tankar och idéer få växa fram under samtalets gång och i lyssnandet på varandra. Vi tror att den grupp som blir söndag em/kväll kommer att ha fler deltagare än de andra. (I så fall kanske vi väljer ett lite annat upplägg den dagen). Om du trivs bättre i ett mindre sammanhang väljer du med fördel något av de andra tillfällena. Samtalen hålls i Samlingssalen på Lindgården vid följande tillfällen (anmälan till pastor Johanna Johansson):

Tisdag 19 april kl 18.30. Torsdag 21 april kl 10. Torsdag 21 april kl 20 (efter scouterna). Söndag 24 april efter gudstjänsten (Under ytan) som börjar kl 16.

Ändringar i programmet: Den 24 mars har vi inte andakt på Lindgården. (Det är någon av de andra kyrkorna som kommer den dagen). Vi har inte heller någon Scoutgudstjänst det datumet. (Det är vanlig scout den kvällen). Bibelsamtal, bön och ljuständning ställs in den 21 april till förmån för Framtidssamtal. Den 24 april flyttar vi gudstjänsten till kl 16 och ger möjlighet till Framtidssamtal efteråt.                  

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 12/3 OBS! Ändrade tider!

16.00 Konfirmanderna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

18.00 Connect ungdomsmöte i Equmeniakyrkan Hovslätt.

Söndag 13/3

10.00 Gudstjänst Ulrika Grahnat och Johanna Johansson. Sång Anna Eriksson. Bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Kyrkkaffe. Försäljning av tidningen Årsringar (50 kr). Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 14/3

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna inför gudstjänsten den 27 mars.

Tisdag 15/3

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo. Hemma hos Curt och Gunnel Olofson, Snöbärsbacken 5.

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. OBS! Ändrat till tisdagar under våren(för att inte krocka med körövningarna).

Onsdag 16/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 17/3

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Bönevandring (förstudie Jönköping). Samling vid Juneporten.

18.00 Scouterna bakar med Huskvarnascouterna. Samling vid Scoutboden kl 18 eller åk direkt till Equmeniakyrkan Huskvarna.

Söndag 20/3

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under mars månad: Vi ber för allt arbete bland våra barn och ungdomar i Sundi-Lutete och i Ansgarii. Vi ber för ledarna att de får den rätta kontakten för att förmedla budskapet om Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Väst. Jesus Kristus, tack för de människor som svarat ja på kallelsen till särskild tjänst i ditt rike, idag ber vi särskilt för diakon- och pastorskanddater i vår kyrka och för de som funderar på sin kallelse och väg framåt. Vi ber även för de församlingar i region väst som just nu söker efter en pastor eller diakon att anställa, sänd människor in i nya uppdrag. Gud, visa oss alla din väg, gör oss lyhörda för din röst i våra liv och i våra församlingar. Gud kom med ditt hopp, din kärlek och ditt mod.

Filippinerna. Vi ber för det Filippinska folket med all dess rikedom av olika etniciteter och språk. Vi ber för din kyrka i landet ska både växa som profetisk röst i samhället och som ett vittnesbörd om att du längtar efter gemenskap med alla människor. Vi ber om nåd, visdom och styrka för dem som utsätts för hot på olika sätt när de står upp andras rättigheter.

Ukraina   (Bönen formulerad Jenny Dobers, regional kyrkoledare)

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

Guds ord (1 Kor 10:12-13)               Andra söndagen i fastan/Den kämpande tron

Den som tror sig stå stadigt skall se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 167)

Gud, böj dig djupt ned, för där är jag.

Välsignelse (ur Bönboken – tradition och liv, nr 179)

Gud välsigne din andliga kamp med uthållighet, din trötthet med livsmod, din ljumhet med eld. Må du dö bort från ditt falska jag, finna ditt sanna, och så segra över döden.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor