Veckobrev nr 9

I söndags tog vi beslut om att köpa in den modulbyggnad som tidigare varit tillfällig stationsbyggnad i Växjö. Vi tog god tid på oss, så att alla som hade frågor, funderingar och synpunkter fick tid att komma till tals. En god ton hölls genom hela mötet, trots att många olika synpunkter och åsikter lyftes fram. Resultatet av omröstningen kändes inte alls självklart. Så när alla röster var räknade tror jag att det var fler än jag som blev förvånade, när det visade sig att församlingsmötet enhälligt sagt ja till modulbyggnaden. När församlingen nu har sagt ja, innebär det att vi kan ta tag i de uppgifter som ligger framför oss och på söndag kommer det att finnas listor där man kan anmäla intresse för att ingå i olika grupper.

  • Arkitektgrupp (som tittar på lokalbehoven tillsammans med arkitekt)
  • Inredningsgrupp (som tänker till kring inredningen)
  • Estetikgrupp (som tänker lite mer på detaljnivå)
  • Utemiljögrupp (trädgård, uteplats…)

Om du vill göra något, men inte känner att någon av ovanstående grupper är för dig, så kommer det finnas en lista där man kan skriva att man vill hjälpa till. Där kan man också (om man vill) skriva vad man gillar/är bra på/vad man skulle kunna bidra med. De olika grupperna kommer naturligtvis att behöva ha en del kontakt med varandra, men det kan ändå vara bra att definiera mindre grupper som fokuserar på lite olika delar. För den som vill vara med och hjälpa till, men inte är med på gudstjänsten, går det bra att anmäla intresse till Ann-Britt Gällring.

Framtidsgruppen träffades i torsdags. Vi pratade bland annat om de uppskattade samtalen vi hade i höstas och beslöt att bjuda in till nya samtalstillfällen i april. Nu byter vi fokus och riktar in samtalen på våra tankar kring den nya byggnaden och hur vi ska använda den och hur vi tänker kring församlingens framtid. Johanna Johansson och Johan Einarsson är samtalsledare. Anmäl dig till en samtalsgrupp (ev flera). Vi tror att den grupp som blir söndag em/kväll kommer att ha fler deltagare än de andra. Om du trivs bättre i ett mindre sammanhang väljer du med fördel något av de andra tillfällena. I samband med detta ställer vi in torsdagsbönen den 21/4. Dessutom flyttar vi gudstjänsten den 24 april från förmiddag till eftermiddag kl 16. Vi gör om den till en ”Under ytan light” (kortare och ingen nattvard). Det går bra att redan nu börja anmäla er till samtalsgrupperna som blir vid följande tillfällen (anmälan till pastor Johanna Johansson):

Tisdag 19 april kl 18.30. Torsdag 21 april kl 10. Torsdag 21 april kl 20 (efter scouterna). Söndag 24 april efter gudstjänsten (Under ytan) som börjar kl 16.

Under våren kommer vi att ha flera gemensamma gudstjänster med Equmeniakyrkan Huskvarna. En gemensam kör medverkar vid flera av dessa tillfällen. Vill du vara med och sjunga? Kören övar i Equmeniakyrkan Huskvarna på måndagar kl 19-20.45 (inkl fika). Välj något, några eller alla tillfällena och boka in de körövningsdatum som hör till de tillfällen du vill vara med. Anmälan till Anna Eriksson.Observera att måndagsbönen flyttar till tisdagar för att alla ska ha möjlighet att vara med på körövningarna.

Kören övar 7/3, 14/3, 21/3 inför gudstjänsten den 27 mars med Pär Alfredsson. Kören övar 28/3, 4/4, 11/4 (?), 18/4 inför konserten lördag 23 april med Michael Jeff Johnson. Kören övar 25/4 inför Valborgsfirandet på Sannaängen den 30 april. Kören övar 2/5,9/5, 16/5 inför Pilgrimsgudstjänst 22 maj.                       

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 6/3

10.00 Gudstjänst Jennie Lund och Curt Olofson. Sång Lasse Siggelin. Sänds även i närradion 98,5 MHz. Kyrkkaffe och information efter gudstjänsten. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 7/3

19.00 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna inför gudstjänsten den 27 mars.

Tisdag 8/3

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Stickcafé. Ljusgården, Lindgården.

15.00 Redaktionskommittén träffas på Lindgården.

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. OBS! Ändrad dag.

Onsdag 9/3

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfa

Torsdag 10/3

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen, Lindgården.

11.00 Andakt på Österängens äldreboende.

18.00 Scouterna.

Lördag 12/3

17.00 Konfirmanderna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

19.30 Connect ungdomsmöte i Equmeniakyrkan Hovslätt.

Söndag 13/3

10.00 Gudstjänst Ulrika Granath och Johanna Johansson. Sång Anna Eriksson. Bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel.

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under mars månad: Vi ber för allt arbete bland våra barn och ungdomar i Sundi-Lutete och i Ansgarii. Vi ber för ledarna att de får den rätta kontakten för att förmedla budskapet om Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi förRåslätts församlingsgemenskap (SAM/EFK)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Evangelisation. Herre Jesus Kristus, i ditt namn finns frälsning för hela vår värld. Ge oss frimodighet och vishet så att vi trovärdigt kan göra ditt namn känt. Låt oss se det du ser, höra det du hör och låt vårt hjärta fortplanta dina hjärtslag in i ensamhet och hopplöshet. Hjälp oss att hitta de rätta orden och låt evangeliets glädje alltid bära oss.

Ryssland. [Jag väljer att inte skriva ut böneämnet för Ryssland. (Bönekalendern publicerades i redan januari). Den som är intresserad kan gå in och läsa i bönekalendern på equmeniakyrkan.se. Utifrån läget tänker jag att vi här, var och en, får formulera våra egna böner utifrån vad som känns viktigt för oss].

Vi ber också för:

Ukraina

Guds ord (Jakobsbrevet 1:12)          Första söndagen i fastan/Prövningens stund

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.

Bön (från Psalmer och sånger)

Gud, som delar vår ångest och smärta och omsluter oss med kärlek, ge oss tro att hålla ut när prövningar möter och kraft att orka i tider av torka och tomhet. I Jesu namn. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor