Veckobrev nr 7

Vill du vara med och hjälpa till på Konfirmationslägret på Strandgården onsdag 18 – söndag 22 maj?  Frivilliga medhjälpare (några från varje församling) bor och äter utan kostnad. Hör av dig till pastor Johanna. Helst innan den 23 februari.

Nu på söndag är det en vanlig gudstjänst, men söndagen därefter har vi ett väldigt viktigt församlingsmöte! Missa inte detta! Vi inleder med en kortare gudstjänst.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 20/2

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Gunnel Olofson. Sång Bernt Nilsson. Kyrkkaffe. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 21/2

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna.

Tisdag 22/2

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 23/2

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfirmanderna träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Torsdag 24/2

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Scouter

Söndag 27/2

10.00 Församlingsmöte.Inleds med en kortare gudstjänst med Johanna Johansson. Församlingsmötet börjar ca kl 10.45. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom. Tänk på att tvätta händerna ofta, gärna använda handsprit och att hålla avstånd.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under februari månad:

Vi ber för arbetet på Sundi-Lutete, för pastor och församling. Vi ber också för pastorer och evangelister som arbetar för Guds rike i alla de byar som ingår i Sundi-Lutetes distrikt. Deras långa resor, från by till by, på dåliga vägar tar på krafterna. Bed om uthållighet, glädje och välsignelse i uppgiften.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Pingstkyrkan (Pingströrelsen)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Svealand. Till dig som är det Levande Ordet ber vi idag för de församlingar i region Svealand som söker nya sätt att öka bibelläsandet. Vi ber för dem som startat bibelskolor och studiegrupper, för dem som söker bra sätt att presentera bibeln för barn och unga. Gud vi ber om kreativitet, läslust och engagemang och att du med din heliga Ande väcker tro och hopp.

Kongo Brazzaville. Vi tackar för att Evangeliska Kyrkan tar klimatnödläget på allvar och vill att församlingarna skall engagera sig. Vi ber att skogplanteringsprojektet som pågått i flera år skall kunna utvidgas. Vi ber att kyrkans vision om att göra flera församlingar till ”Grön kyrka”, med skydd av biodiversiteten och med skogsplantering, skall bli en verklighet.

Guds ord (Psaltarpsalm 119:129-135)                Sexagesima/Det levande ordet

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem.

När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd.

Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud.

Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn.

Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.

Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar.

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.

Bön (från Psalmer och sånger)

O Gud, du som har givit oss ditt levande ord, Jesus Kristus, ge oss nåd att sätta vår förtröstan och vårt hopp till honom. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor