Veckobrev nr 6

Plötsligt händer det! Styrelsen och församlingen har sedan i augusti försökt hitta vägen framåt efter branden. Vi i styrelsen har lyssnat in många olika tankar från församlingen och följt upp ett antal olika, ganska spretiga, spår. Dessa olika spår kommer att presenteras på församlingsmötet den 27 februari. Nu har det dock dykt upp en möjlighet som vi inte hade en aning om när vi började planera församlingsmötet. Den kom upp på styrelsens bord nu i veckan och kräver ett snabbt beslut. Styrelsens förslag utesluter inte på något sätt de andra spåren, men ger oss möjlighet att kunna slutförhandla med försäkringsbolaget. Vi hyser också en god förhoppning om att kunna börja bedriva verksamhet på vår tomt igen, redan någon gång under hösten, om vårt förslag går igenom.

Detta innebär att vi kommer att behöva ta ett beslut på församlingsmötet! Handlingarna finns tillgängliga nu på söndag efter gudstjänsten. Har ni inte redan avsatt tid för församlingsmötet den 27/2, så är det hög tid att göra det nu. Om församlingen säger ja till det förslag som styrelsen presenterar kommer det att bli ett viktigt steg på vägen mot framtiden för Ansgariikyrkans församling.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 13/2

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Lennart Johansson. Kyrkkaffe. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 14/2

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna.

Tisdag 15/2

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 16/2

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 17/2

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Sportlov – inga scouter

Söndag 20/2

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson och Gunnel Olofson. Sång Berndt Nilsson. Kyrkkaffe. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 27/2

10.00 Församlingsmöte.Inleds med en kortare gudstjänst. Församlingsmötet börjar ca kl 10.45. Samlingssalen, Lindgården.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom. Tänk på att tvätta händerna ofta, gärna använda handsprit och att hålla avstånd.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Vill du vara med och hjälpa till på Konfirmationslägret på Strandgården onsdag 18 – söndag 22 maj?  Frivilliga medhjälpare (några från varje församling) bor och äter utan kostnad. Hör av dig till pastor Johanna. Helst innan den 23 februari.

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med vår vänförsamling i Sundi-Lutete, Kongo, ber vi under februari månad:

Vi ber för arbetet på Sundi-Lutete, för pastor och församling. Vi ber också för pastorer och evangelister som arbetar för Guds rike i alla de byar som ingår i Sundi-Lutetes distrikt. Deras långa resor, från by till by, på dåliga vägar tar på krafterna. Bed om uthållighet, glädje och välsignelse i uppgiften.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Jönköpings församling (Svenska kyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Diakoni. Gud vi ber för diakoner och alla frivilligarbetare som möter och stöttar människor som finns i olika utsatta livssituationer. Vi ber om kraft, glädje och uthållighet i arbetet. Vi ber för den som befinner sig i nöd och svårigheter – vi ber om hälsa, hopp och nya möjligheter, om att få bli innesluten i gemenskap och värme. Gud du överger ingen. Du vet…. och du går med. Gud hjälp oss alla att vara medvandrare, ge hopp och stöd.

Centralasien. Vi ber för vår missionär Batyr och hans familj som jobbar med TV-evangelisation i området. Vi tackar för det gensvar människor ger och ber att Guds ord når ut så att ännu fler kommer till tro på Jesus. Vi ber även för de människor i regionen som redan har en tro på Jesus och som upplever förföljelse från omgivningen och myndigheterna, att de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi tackar för våra kontaktpersoner, evangelister och ledare, som varje dag står upp mot hot om, och även ibland fängslas för sin tro, men som fortsätter sprida Guds ord. Vi ber om mod och beskydd.

Guds ord (Psaltarpsalm 25:4-11)    Septuagesima/Nåd och tjänst

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.

Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare,

ständigt hoppas jag på dig.

Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat.

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god.

Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg.

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet

mot dem som håller hans förbund och hans bud.

Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära.

Tankar inför Alla hjärtans dag

På måndag är det Alla hjärtans dag. En mysig dag med den man har kär eller kanske en dag som går nästan spårlöst förbi. Ja, det är nog olika hur vi ser på den här dagen. Men jag skulle vilja uppmärksamma alla de som just nu inte är i ett förhållande. Några har aldrig levt på det sättet, några har uppbrott bakom sig och många saknar en kär livskamrat som inte längre finns i livet. Till alla er vill jag tillägna bönen nedan. Du kanske inte känner igen dig i allt, men kan säkert ta till dig något. Även den som lever i ett förhållande kan säkert hitta något.

Idag ber vi särskilt för alla de som av en eller annan anledning lever ensamma.

Bön (från Bönboken – tradition och liv, nr 153)

Min Herre och Gud, det har blivit så att jag måste leva ensam. Ibland känns visserligen friheten skön, men ofta är jag beklämd över ensamheten och frågar mig varför jag lever. Låt mig då känna att jag har en egen plats och uppgift i livet med just mina gåvor och tillgångar, med just min svaghet och otillräcklighet, med just min egenart, som är din vilja och ditt verk. Visa mig därför att min ensamhet inte är detsamma som övergivenhet. Eftersom jag är obunden kan jag göra mycket. Eftersom jag är ensam kan jag betyda något för många. Eftersom min kärlek inte är bunden kan jag rikta den mot många. Därför kan jag leva ett liv med mening. Hjälp mig att säga ja till din kallelse. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor