Veckobrev nr 3

På söndag är det ekumenisk mässa i Österängskyrkan kl 16. Max 50 personer (exklusive medverkande). Vi tror inte att vi blir så många, men om det kommer fler så kan några få vända och gå hem igen.

Flera samlingar är inställda (se nedan). Ändringar kan ske med kort varsel beroende på pandemiläget, sjukdom eller andra omständigheter.

Vi befinner oss i Böneveckan för kristen enhet. Både bibeltexten och bönen har jag hämtat utifrån 2022 års material ”En stjärna i Öster – vi kommer för att tillbe Kristus”. Materialet hittar du hos Sveriges Kristna Råd på deras hemsida skr.org Där hittar du bibeltexter och böner för åtta dagar. Detta material går naturligtvis bra att använda även nästa vecka eller vilken vecka som helst, om du liksom jag är lite sent ute.

Eventuella motioner till årets Kyrkokonferens ska vara inskickade före 1 mars.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 22/1

Inställt! Församlingsmöte. Inställt! (Flyttas till söndag 27 februari kl 10)

Söndag 23/1

16.00 Ekumenisk gudstjänst i Österängskyrkan Johanna Johansson och Kjell Danfors. Max 50 personer.

Måndag 24/1

19.00Bön hemma hos Gunnel Karlsson, Andréevägen 72, Jönköping.

Tisdag 25/1

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Inställt! Arbetsträff för Kongo.

Onsdag 26/1

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfirmanderna träffas för terminsstart i Equmeniakyrkan Huskvarna.

16.00 VR (Ansgarii) och VU (Huskvarna) träffas i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Torsdag 27/1

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Observera tiden! Samlingssalen, Lindgården.

15.00 Redaktionskommittén träffas på Lindgården.

18.00 Scouterna.

Söndag 23/1

17.00 Inställt! Under ytan. Vi hänvisar till valfri gudstjänst i annan församling. Eller titta på TV eller någon digital gudstjänst.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom. Tänk på att tvätta händerna ofta, gärna använda handsprit och att hålla avstånd.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete (januari): Vi ber om Guds ledning detta år när nu Ansgariikyrkans församling går vidare i planeringen av församlingens framtid. Bed för församlingens pastor, ordförande och styrelse. Be om mod och kraft för varje medlem. Gud välsigna våra båda församlingar och vår bönegemenskap detta nya år 2022.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Sankt Franciskus församling (Romersk-katolska kyrkan)

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Musik o kreativa uttryck. Vi ber för alla sång- och musikgrupper och den nya terminen som just börjat. Kom med din inspiration till alla ledare. Tack att du ser alla deltagare precis som de är. Vi ber om lust, glädje och kreativitet i terminens arbete.

Egypten. Gud vi tackar dig för ett nytt år och nya möjligheter för Egyptens folk. Vi ber för Nilens Synod och nya församlingsplanteringar som växer upp i Kairos förorter. Hjälp kyrkan att vara ett ljus för rättvisa och fred. Vi ber om vishet och mod. Vi ber för barn och ungdomar och om goda ledare.

Guds ord (Johannes 16:7-14)

Men jag [Jesus] säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.

Bön (från Böneveckan för kristen enhet 2022)

Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss. Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den krubba i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår vandring, som för oss på enhetens väg i honom. Amen.

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor