Veckobrev nr 1

På söndag har vi Minnesgudstjänst kl 16.00 i Equmeniakyrkan Huskvarna. Det blir ett sätt att få ett gemensamt avsked av vår kyrkobyggnad efter branden i augusti.

Smittspridningen är hög i regionen och vi blir fler än vi brukar vara på en vanlig gudstjänst. Vi kommer därför att vidta extra åtgärder för att minska riskerna. När ni kommer in i entrén håller ni till höger nerför trapporna till kapprummet. Gå inte i bredd utan en och en. Håll dig till ditt eget sällskap och håll avstånd till andra. När ni går upp för trapporna igen håller ni också till höger och går inte i bredd. Stanna inte och prata med andra, utan tag plats i kyrksalen. Vi sitter i varannan bänk och det ska vara minst en meter mellan sällskapen.

Om det blir kö för att komma upp från kapprummet går det också att gå upp via ”baktrappan” och gå in genom bakre delen av kyrksalen.

Ni som har nycklar till Ansgariikyrkan kan ta med dessa. Det kommer att finnas möjlighet att lämna ifrån sig nycklarna i gudstjänsten, som en symbolhandling. Det är inget krav att lämna dem. Om du hellre vill behålla dem går det naturligtvis bra. Om du har nycklar, men inte kommer på söndag, går det naturligtvis bra att lämna dem vid ett annat tillfälle om du inte vill behålla dem.

Vid minnestunden kommer det att vara glest dukat och vi utnyttjar även kyrktorget, för att kunna sprida ut oss. Mer information om det praktiska kring minnesstunden ges i slutet av gudstjänsten. Det serveras smörgåstårta och kaka och det kostar 50 kr/person. Betalas via Swish eller kontant.

Stanna hemma vid symptom på förkylning.

Tänk på att tvätta händerna noggrant, använda handsprit och att hålla avstånd.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 9/1

16.00 Minnesgudstjänst Johanna Johansson m.fl. i Equmeniakyrkan Huskvarna. Efterföljande minnesstund med smörgåstårta och kaka 50 kr.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 10/1

19.00Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna.

Tisdag 11/1

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

Onsdag 12/1

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 13/1

10.30 Bibelsamtal, bön och ljuständning. Observera! Ny tid! Samlingssalen, Lindgården.

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar Karlsson och Maj Ljungberg.

15.00 Styrelsen och fastighetsrådet träffas på Lindgården.

Söndag 16/1

10.00 Gudstjänst med Åke Nordquist och Curt Olofson. Sång Dan Palmér. Samlingssalen, Lindgården.

*Böneveckan för kristen enhet närmar sig. I Jönköping kommer det att vara samlingar torsdag 20/1 och fredag 21/1 kl 18.30 och lördag 22/1 kl 15.

*Lokalt kommer vi att ha Ekumenisk gudstjänst i Österängskyrkan söndag 23/1 kl 16.00.

*Församlingsmöte lördagen 22/1 kl 15.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete: Vi ber om Guds ledning detta år när nu Ansgariikyrkans församling går vidare i planeringen av församlingens framtid. Bed för församlingens pastor, ordförande och styrelse. Be om mod och kraft för varje medlem. Gud välsigna våra båda församlingar och vår bönegemenskap detta nya år 2022.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Immanuelskyrkan (Equmeniakyrkan).

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Syd. Herre, vi tackar dig, att du skall välsigna ditt rikes arbete i Region Syd, Skåne och Blekinge. Välsigna planteringarna i Malmö Rosengård och i Ystad och i ungdomscaféet i Simrishamn. Ge kärlek och kreativitet inför arbetet med barn, stora som små och med konfirmanderna och alla ungdomar! Ge mod, kraft och visdom till alla församlingar, så de kan leva och visa din Kärlek till människor utan hopp och tro. Och Herre, sänd medarbetare – diakoner, pastorer och ungdomsledare till Syd!

Globalt. Be för våra fem nya missionärer, som förbereder sig nu för utresa till Kongo Kinshasa resp Thailand. Mycket behöver falla på plats och de behöver bäras av mångas böner! Just nu är vi också inne i offerperioden för internationell mission. Be att denna period ska leda till ett ännu större engagemang i vår kyrka för vår gemensamma internationella mission.

Guds ord (Lukasevangeliet 3:15-17, 21-22)

Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.«

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min utvalde.«

Bön (ur Psalmer och sånger)

O Gud, du som uppenbarade Kristus vid dopet i Jordan, låt oss, som genom vatten och Ande blivit dina barn, leva efter din vilja och ärva det eviga livet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor