Veckobrev nr 49

Missa inte Julmarknaden på söndag! Kom till Ansgariikyrkans parkering kl 13-15. Det blir lotterier, glögg, fika, grillad korv, och gemenskap. Har du haft tur och vunnit i det Stora Jullotteriet? Då kan du hämta ut din vinst under julmarknaden. Ta gärna tillfället i akt att prata med besökarna. Det kan ha frågor och tankar (om både branden och om tron) som är bra att möta och fånga upp.

Jag vill verkligen tacka för den fina julblomman från församlingen, som jag fick när styrelsen träffades senast. Jag vill också berätta att blomman jag fick i somras, en Mårbackapelargon, fortfarande blommar med vackra rosa blommor.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 11/12               

15.00 Grötfest för alla åldrar. Lucia med följe kommer på besök.

19.30-ca 23 Connect. Equmeniakyrkans ungdomsmöte i Nässjö Missionskyrka.

Söndag 12/12               3e advent

10.00 Gudstjänst Johanna Johansson. Sång Clas Adolfsson.

13.00-15.00 Julmarknad på Ansgariikyrkans parkering.

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samtalstillfälle, med Johanna Johansson och Johan Einarsson, för den arabisktalande gruppen efter gudstjänsten.

Måndag 13/12

19.00Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. Kontakta Ann-Britt Gällring för samåkning.

Tisdag 14/12

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Stickcafé. Ljusgården, Lindgården.

15.00 Redaktionskommittén. Biblioteket, Lindgården.

Torsdag 16/12

10.00 Bibelsamtal, ljuständning och bön. Samlingssalen, Lindgården.

11.00 Andakt på Österängens äldreboende. Karl-Ivar och Maj.

Söndag 19/12               4e advent

10.00 Gudstjänst med nattvard i Equmeniakyrkan Huskvarna. Johanna Johansson, Leif Gunnevik och Körgrupp. (Gudstjänsten kommer även att live-sändas via YouTube. Så om du inte har möjlighet att närvara fysiskt går det bra att se den digitalt). Efter gudstjänsten ca kl 12, träffas Framtidsgruppen.

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på

församlingens bankgiro 358-8969 eller Swish 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Tillsammans med Equmeniakyrkorna i vårt land ber vi för:

Region Stockholm. Gud, vi ber för våra församlingar som firar gudstjänster på fler språk än svenska. Tack för människor som kommit till oss från andra delar av världen. Hjälp oss att ta emot den gåvan med ömhet och förväntan. Led oss när kulturer och vanor av olika slag ska mötas. Tack för att vi också lokalt får vara uttryck för din världsvida kyrka.

Moldavien. I Moldavien lever många kvinnor och barn under hot om att bli utnyttjade sexuellt. Coronapandemin, med restriktioner om rörlighet, innebär för vissa att hemmet blivit ett fängelse. Vi tackar Gud för Beginning of Lifes närvaro i Moldavien, medarbetares kompetens att arbeta med våld i nära relationer och deras kreativitet i att nå ut till människor bl a via sociala medier, där de där får råd och stöd i hur isolering kan brytas och vilka rättigheter varje människa har. Vi ber om mod, vishet och beskydd under en mycket utmanade situation.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för alla de som vandrar i mörkret att de ska få se livets ljus, Jesus Kristus.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi för Adventkyrkan (Sjundedagsadventisterna)

Tredje söndagen i advent/Bana väg för Herren

Guds ord (Matteusevangeliet 11:12-19)

Jesus sade till folket: Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. 

Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.

Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.«

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som genom Johannes döparen banade väg för din Son Jesus Kristus, upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande, så att vi alltid ser dina vägar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor