Veckobrev nr 46

Rivningen av vår kyrka, som brandhärjades den 3 augusti, är i full gång. Det är ett arbete som tar sin tid. Rivningsmassorna behöver sorteras och mycket behöver plockas ner för hand och sorteras ut innan grävskoporna kan göra sitt. När jag var utanför kyrkan i tisdagskväll, var övervåningen riven och de höll på att plocka bort gipsskivorna i nedervåningen. Rivningsarbetet beräknas vara färdigt den 10 december.

När kyrkan brann var det väl en chock för oss alla. Nu när kyrkan rivs rör det upp många känslor på nytt och för en del är det först nu som man riktigt förstår och börjar ta in vad dom hänt. 

Tanken med samtalstillfällena, som jag aviserade i förra Veckobrevet, är att få dela hur vi mår, hur vi känner och hur vi tänker. Det är en del i vårt gemensamma sorgearbete efter branden. Vi har kommit olika långt i den processen, där några fortfarande är kvar i sorg och bedrövelse, medan andra redan mest blickar framåt. För andra växlar det mellan sorg och förhoppning, mellan hopplöshet och framtidstro. För vissa är tårarna nära, för andra sitter det mer som en värk i bröstet och för någon är det liksom tomt på känslor. Det är viktigt att förstå att vi befinner oss på olika platser i sorgeprocessen. Att dela känslor och tankar med varandra är ett sätt att hjälpa varandra att förstå detta och att bättre förstå varandra.

Vi kommer i första hand att fokusera på behovet av att tillsammans få bearbeta det som skett. Men det som hänt hänger ju ofrånkomligt ihop även med framtiden, så naturligtvis kommer även dessa tankar att få ett visst utrymme.  

Anmäl dig till mig via sms, mail, telefon (kontaktuppgifter se nedan). Om du vill vara med men inte kan någon av dessa tider meddela det också, så får vi se om det går att ordna vid något annat tillfälle. Det finns en förmiddagstid och två kvällstider fördelat på olika veckodagar att välja på. Dessutom kommer vi att träffa den arabisktalande gruppen i samband med deras gudstjänst den 12 december.

*Tisdag 23 november kl 18.30

*Onsdag 24 november kl 10.00

*Torsdag 9 december kl 20.00

När det gäller årsmötet har jag fått information om att det blir paj (broccoli och ädelost), kaffe och kaka. Det har alltså skett en uppgradering jämfört med det som tidigare aviserats. Det blir en paus kl 16, då ovanstående serveras. Varmt välkomna!

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 20/11

15.00 Församlingens Årsmöte. 16.00 Paus med Broccoli och ädelostpaj, kaffe och kaka. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 21/11

10.00 Gudstjänst – Årshögtid med nattvard. Johanna Johansson och Ann-Britt Gällring. Sång Anna Eriksson. Samlingssalen, Lindgården.

Måndag 22/11

19.00Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna. Kontakta Ann-Britt Gällring för samåkning.

Tisdag 23/11

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Arbetsträff för Kongo i Anna-rummet, Lindgården.

18.30 Samtalstillfälle med Johanna Johansson och Johan Einarsson. Samlingssalen, Lindgården. Anmälan till pastor Johanna Johansson.

Onsdag 24/11

10.00 Samtalstillfälle med Johanna Johansson och Johan Einarsson. Samlingssalen, Lindgården. Anmälan till pastor Johanna Johansson.

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

16.00 Konfa i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Torsdag 25/11

10.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Scouterna är i Huskvarna. Ledarna från Ansgarii har ansvaret för kvällen.

19.00-21.00 Körövning i Equmeniakyrkan Huskvarna.

Fredag 26/11

Konfahelg. Avresa kl 17 från Equmeniakyrkan Huskvarna. Ca 18 Ankomst till Equmeniakyrkan Hökerum.

Lördag 27/11

Konfahelg i Hökerum. Åter i Huskvarna ca kl 18. Dags för en god natts sömn hemma i egen säng innan morgondagens gudstjänst.

Söndag 28/11

10.00 Adventsgudstjänst i Equmeniakyrkan Huskvarna. Leif Gunnevik och Johanna Johansson. Gemensam kör. Insamlingen till Equmeniakyrkans internationella arbete startar.

16.00 Julkrubban i Jönköping öppnar.

Pastorn har semester vecka 48 (29 november – 5 december).

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Equmenia. Gud, vi ber för Equmenia, som i helgen haft sin riksstämma. Vi ber för ombuden som deltagit, för styrelsen som förberett ärenden och alla funktionärer som gjort den möjligt. Låt var och en uppleva att de är med och skapar en levande rörelse för barn och unga. Vi ber för den nya styrelsen och alla som ska vara med och förverkliga de besluts som tagits

Kongo Kinshasa. Vi ber för samarbetskyrkan CEBU och den ledarkris som rörelsen genomlidit under en tid. Vi ber om fred och försoning och att kyrkan framgent framförallt ska få vara ett ljus och ett salt i den här världen. Vi vill också be om välsignelse och beskydd över de nya missionärer som rekryterats och som nu förbereder sig för utresa till Kongo-Kinshasa.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för att svenska folket må ha öppna hjärtan och förståelse för de som flytt hit från andra kulturer.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Pingstkyrkan (Pingströrelsen).

Domsöndagen/Kristi återkomst

Guds ord (Matteusevangeliet 25:31-46)

Jesus sade: ”När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. ’Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. ’Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? ’Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. ’Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Bön (ur Psalmer och Sånger)

Evige Gud, som inte vill att någon människa går förlorad, vägled våra hjärtan och tankar med din Ande, så att vi lever efter din vilja med din rättvisa dom för ögonen och sedan får vara hos dig för evigt. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor

0706-106436                  036-126436                     pastorn@ansgariikyrkan.se