Veckobrev nr 43

På söndag utgår vi från Apostlagärningarna och temat ”Den kyrka växer som predikar den bibliske Jesus”. För egen del tycker jag att ämnet är både spännande, svårt och intressant – allt på en och samma gång. Ännu mer intressant tror jag det blir under onsdagens samtalskväll, när vi får tänka tillsammans och samtala kring samma tema och hur vi kan koppla det till tankarna för vår framtid i församlingen. Varmt välkomna! Det spelar ingen roll om du har följt hela samtalsserien eller om det är första gången. Alla får plats och alla har vi något att bidra med! Hör du till de som hellre lyssnar än pratar? Du är lika välkommen!

Är du ledig på tisdag eftermiddag? Är du nyfiken på hur min tro och tillit till Gud har burit mig genom livet, trots avsaknad av församlingstillhörighet och kristen gemenskap? Vill du veta hur det kom sig att jag blev pastor mitt i livet? Då är du välkommen när jag talar om ämnet ”På väg med Gud” vid RPG-samlingen på tisdag.

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Lördag 30/10

10.00 Equmeniakyrkan Huskvarna bjuder in till Kongo i fokus.

Kvinnor & barn i Kongo” Kristina Lindström, ”Men det finns sådant hon inte skriver om…” Margareta Andermo, ”Kongo-Kinshasa idag” Åke Johansson

Söndag 31/10

10.00 Temagudstjänst ”Den kyrka växer som predikar den bibliske Jesus”. Johanna Johansson och Karl-Ivar Karlsson. Sång Anna Sickeldal. Samlingssalen, Lindgården.

(Gudstjänsten följs på onsdag av en helt fristående samtalskväll på samma tema).

Måndag 1/11

19.00 Bön hemma hos Angela Johansson, Hägnevägen 25, Huskvarna.

Tisdag 2/11

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

15.00 Daglediga – RPG. ”På väg med Gud”. Pastor Johanna Johansson berättar om sin tro och om vägen till att bli pastor. Samlingssalen, Lindgården.

18.00 Redaktionskommittén träffas i Biblioteket, Lindgården.

Onsdag 3/11

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

19.00 Samtalskväll. Vi tar avstamp i temat ”Den kyrka växer som predikar den bibliske Jesus” och låter det ligga till grund för samtal om församlingens framtid. Samlingssalen, Lindgården.

Torsdag 4/11

10.00 Bibelsamtal och bön. Samlingssalen, Lindgården.

16.00 Andakt för boende på Lindgården och andra intresserade. Johanna Johansson, Curt Olofson och sånggrupp. Samlingssalen.

18.00 Höstlov – inga scouter.

Lördag 6/11

18.00 Musikgudstjänst. Hans Carlén m fl. Samlingssalen, Lindgården.

Söndag 7/11

10.00 Närradiogudstjänst i Allhelgonatid. Johanna Johansson och Lennart Johansson. Sång Per Thibom och Anders Tingsvik. Vi tänder ljus för de som lämnat oss under året. Samlingssalen, Lindgården.

*** 20-21 november Församlingens årsmöteshelg ***

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Veckans böneämnen:

Equmenia. Herre, tack för Equmenias scouter och ledare. Vi ber att scoutingen ger barn och unga en trygg vardag och framtidshopp och att alla får känna sig sedda, inkluderade och älskade. Vi ber att våra scouter igenom scoutmöten, hajker, läger och kurser får växa i gemenskap med varandra och med dig Jesus.

Libanon. Vi ber för Libanon. Livet för människorna har blivit svårt de senaste två åren. Lönen räcker inte längre att betala bensin för att kunna åka till jobbet eller köra barn till skolan. Livsbesparingar har gått upp i rök när banksystemet kollapsat. Kyrkan försöker erbjuda skolgång och lindra nöd. Vi ber om rättvisa och fred. Herre, förbarma dig.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för alla de som överallt, i olika miljöer, frimodigt förkunnar Guds ord.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Dalvikskyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS)

22a söndagen efter trefaldighet/Frälsningen

Guds ord (Första Moseboken 45:4-8)

Josef sade till bröderna: »Kom fram hit.« De gick fram till honom, och Josef sade: »Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer fem år till då man varken skall plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud.«

Bön (ur Psalmer och Sånger)

O Gud, du som vill att alla människor skall bli frälsta, väck oss till insikt om din vilja med vår framtid, så att vi inte går förlorade utan får se din härlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor