Veckobrev nr 37

Den här helgen tar vi det lite lugnt. På söndag blir det sovmorgon för de som vill och vi träffas inte förrän till kvällsgudstjänst klockan 19. Då samlas vi i Samlingssalen på Lindgården för att se den direktsända Inledningsgudstjänsten från Kyrkokonferensen tillsammans.

När det gäller information kring branden och det som är aktuellt just nu bifogar jag här nedan utdrag ur ett styrelseprotokoll och några punkter från i söndags.

Utdrag ur styrelseprotokoll 20210903:

Branden och fortsättningen:

Leif Larsson, smk i fastighetsrådet, redogör för de kontakter man haft med Ocab och försäkringsbolaget. Teamsmöte sker varje vecka. Leif Larsson har etablerat kontakt med Samuel Borg som kommer att vara konsult i förhandlingarna med försäkringsbolaget. Samuel Borg deltar i veckomöten från kommande vecka. Equmeniakyrkan kommer att stå för de kostnader som Samuel Borg har under tiden för konsultuppdraget.

Lägesbeskrivning: Stefan Berg från Ocab önskar att all kontakt med Ocab sker genom Leif Larsson. Avfuktare är igång. Fjärrvärmen fungerar. Detectum samordnar arbetet. Husgrunden skall täckas in. Klockstapeln monteras ner innan rivning så att den inte skadas.

Kontakter behöver upprättas med Jönköpings Kommun när det gäller bygglov för återuppbyggnad av kyrka och förskola. Behöver få ett förhandsbesked. Vättersnäs förskola vill tillbaka. Inom 3 veckor behöver besked lämnas till försäkringsbolaget. Arbete sker parallellt med försäkringsbolag och kommunen. Vi behöver samtala kring hur Ansgariiförsamlingen vill vara kyrka i framtiden. Församlingens hemsida är uppdaterad.

Utdrag ur anteckningar från informationen efter gudstjänsten den 12 september: Lagerlokal kommer att hyras på Lindgården för det som är omhändertaget efter branden. Flytt av det som Ocab tagit hand om beräknas ske vecka 38.  Mer info om detta kommande söndag. Den 28 september kommer representanter från försäkringsbolaget till Jönköping för ett möte med styrelsen och fastighetsrådet tillsammans med Samuel Borg.

Nästa söndag 26/9 har vi bjudit in till församlingsmöte med samtal. Den dagen skulle vi också behöva några personer som kan tänka sig att väljas in i valberedningen på vårt kommande årsmöte. Styrelsen har inte lyckats lösa det ännu och nu ligger det som en punkt som tar energi på varje styrelsemöte. Energi som behövs bättre till allt annat som ligger på styrelsens bord just nu. Kan du tänka dig att lätta lite på styrelsens börda genom att åta dig att ingå i valberedningen?

Vi vill redan nu kalla till ytterligare ett Församlingsmöte lördagen den 9 oktober. Vid det tillfället behöver vi ta beslut i kyrkobyggnadsfrågan. Det handlar alltså om ett beslut om hur vi går vidare. Där är vi inte just nu, men efter den 26 september när vi fått lyssna till varandra och efter att de tankarna fått sjunka in och var och en hunnit fundera tillsammans med Gud i bön och bett om Andens ledning i våra samtal och tankar så tror jag och styrelsen att vi kommer att ha hittat åtminstone en riktning för den väg vi vill gå. Så skriv in datumet i kalendern redan nu.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmaste dagarna:

Söndag 19/9

16.00 Gudstjänst på arabiska. Eddy Herreborg. Samlingssalen, Lindgården.

19.00 Inledningsgudstjänsten från Kyrkokonferensen direktsänds och vi ser den gemensamt i Samlingssalen på Lindgården.

Måndag 20/9

19.00Bön hemma hos Maj Ljungberg, Wendela Hebbes väg 22. Samåkning från Severins parkering 18.30. Hör av dig till Ann-Britt Gällring om du önskar skjuts.

Tisdag 21/9

9.00 Vandringsgruppen samlas vid Equmeniakyrkan Huskvarna.

14.00 Redaktionskommittén träffas strax innanför huvudingången på Lindgården och tar sig sedan gemensamt vidare till Biblioteket.

15.00 Arbetsträff för Kongo hemma hos Curt och Gunnel Olofson, Snöbärsbacken 5.

Onsdag 22/9

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan (Severins parkering).

Torsdag 23/9

10.00 Bibelsamtal och bön. Lindgården, Samlingssalen.

18.00 Scouterna. Vi får besök av Huskvarnas scouter.

Fredag 24/9

11.30-12.30 Närradio 98,5 MHz. Sven-Ove Rylner kommer att samtala med några olika personer angående branden i Ansgariikyrkan. Han har valt några spännande vinklar och det blir andra röster som får komma till tals än de ni sett och hört i media tidigare.  

Lördag 25/9

19.00 Internationella gudstjänsten från Kyrkokonferensen.  OBS! Vi kommer inte att träffas gemensamt för denna gudstjänst! Men se den gärna via webben hemifrån.

Söndag 26/9

11.00 Ordinationsgudstjänsten från Kyrkokonferensen direktsänds och vi ser den gemensamt i Samlingssalen på Lindgården. Efter gudstjänsten äter vi gemensam lunch och därefter blir det Församlingsmöte.

______________________________________________________________________

Equmenias årsmöte torsdagen den 7 oktober kl 20.00 hemma hos Catharina Mars på Jönköpingsvägen 36b.

Församlingens årsmöteshelg blir den 20-21 november.

______________________________________________________________________

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Sextonde söndagen efter trefaldighet/Döden och livet

Guds ord (Andra Korinthierbrevet 4:714)

Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.

Bön

Evige Gud, som är Herre över liv och död, lös oss från ångest och dödsfruktan. Låt oss få leva i Kristi uppståndelses kraft och ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor