Kallelse församlingsmöte

Kallelse till församlingsmöte söndagen den 26 september!

Din närvaro är viktig! Det är vår gemensamma framtid det gäller!

Kl 11 Gudstjänst på Lindgården. Vi ser Ordinationsgudstjänsten från Kyrkokonferensen tillsammans.

Lunch är förbeställt till oss. Om du har behov av specialkost (allergi, gluten el.likn.) anmäler du det till Lennart Bergström.

Församlingsmöte efter lunchen. Samtal kring framtiden.

Om du inte har möjligt att komma till klockan 11 hoppas vi att du ändå har möjlighet att ansluta så snart som möjligt. Det är en viktig dag och det är viktigt att så många som möjligt är närvarande!

Här kommer några tankar och frågor från avstämningsmötet mellan Leif Larsson (Fastighetsrådet, Ansgariikyrkans församling) och försäkringsbolaget (Svedea). Bra om ni tänker, funderar och ber över dessa frågor. Men lås inte fast er i bara dessa frågeställningar. Presentera era tankar, funderingar, förhoppningar och visioner för framtiden. Genom att dela dem med varandra kan vi gemensamt märka vad som slår an en god ton och känsla i oss och gemensamt hitta vår väg framåt.

Vilka behov har vi i framtiden? Vad behöver vi i en ny byggnad? – Kan vi återställa med en mindre byggnad? – Behöver vi förskolan för vår ekonomi? – Om vi bygger en mindre lokal mer anpassad för våra behov, hur kan vi då få intäkter? Kan vi hyra ut lokalen? Kan vi bedriva café? – I de fall man återställer med en billigare lösning av byggnad kan man eventuellt få ut en driftspeng/mellanpeng för utgifter för framtiden från försäkringsbolaget?

Välkomna hälsar Styrelsen

genom Johanna Johansson, pastor

PS. Beslut om dag och tid för församlingsmötet togs gemensamt av de som närvarade vid gudstjänsten i söndags.