Veckobrev nr 32

På min Facebook skrev jag i onsdags förra veckan följande tre rader:

*Min arbetsplats ligger i ruiner – men jag har fortfarande ett arbete

*Församlingen har blivit hemlös – men vi har fortfarande varandra

*Scouterna har inte längre sina scoutlyor – men gläntan i skogen finns kvar

Så är det verkligen. Församlingen har mycket minnen kvar från kyrkan, men församlingen är inte byggnaden. Byggnaden är förlorad, men människorna finns kvar. Församlingen är ett mänskligt bygge, där Jesus är hörnstenen.

Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. (Apg 4:11-12)

Några punkter om vad som händer och sker:

*I tisdags hade jag och Lennart Bergström ett möte med Nina Palmgren om möjligheten att vara i Österängskyrkan. Det visade sig att det inte var helt enkelt. Deras egna gudstjänster är kl 16, men kl 8-11 på söndagar är det uthyrt till en annan församling. Det känns inte helt självklart att klämma in vår gudstjänst där emellan. Även deras vardagsverksamhet är större än det som syns, men här finns nog ändå möjlighet att lägga en del av våra samlingar som är på vardagar.

*Även i Huskvarna är det, förutom deras egen 10-gudstjänst, också en församling som hyr in sig och har gudstjänst kl 12. På vardagarna har de också mycket verksamhet igång i lokalerna.

*Jag var i tisdags och tittade på ett arbetsrum till mig i Bildas lokaler på Huskvarnavägen 38. Jag kände att både rummet och det geografiska läget kändes bra och jag nappade på deras erbjudande. Så det blir min fasta punkt i Jönköping framöver.

*Lennart B har varit runt och tittat på ytterligare några olika lokaler under veckan. Bl a KFUM och Lindgården.

*Våra närmsta söndagsgudstjänster (22/8 och 29/8) är nu inbokade på Lindgården. De blir i Samlingssalen, den lokalen där vi haft andakter för de boende. Det finns en egen ingång till Samlingssalen, den ingången ligger till vänster om huvudentrén. Ovanstående två söndagar kommer vi att ha gudstjänst kl 10, sedan kyrkkaffe och församlingsmöte/information. (Detta är bara en förhandsinformation, det är inte förrän nästa vecka vi ska vara på Lindgården). Nu på söndag träffas vi till Nattvardsandakt bakom Ansgariikyrkan om vädret tillåter. (Vid regn blir det i Österängskyrkan).

*Arkivet i kyrkan var intakt, så församlingsböckerna och mycket annat har kunnat räddas. Bårtäcket och nattvardsservisen är tillvaratagna. Ljusbäraren behöver lite extra omsorg, men kommer förhoppningsvis att kunna användas.

*Under den här veckan har mycket (allt?) hämtats från källaren. Scoutledarna har tömt scoutförrådet och scoutlyorna. En del går att spara, mycket behöver kastas.

*I nästa vecka börjar övervåningen rivas. Rasrisken är överhängande, så det är viktigt att det arbetet görs.

*Ett möte, mellan försäkringsbolaget och församlingens representant, kommer att hållas under kommande vecka.

De närmsta dagarna:

Söndag 15/8 kl 10.00 Förinspelad gudstjänst från Equmeniakyrkan Huskvarna.

Kl 18.00 Nattvardsandakt på gräsmattan bakom Ansgariikyrkan. Medtag något att sitta på. (Vid regn är vi i Österängskyrkan).

Måndag 16/8 kl 19.00 Bön hemma hos Gunnel Karlsson (Andréevägen 72).

Onsdag 18/8 kl 10.00 Promenadgruppen träffas på Severins parkering.

Torsdag 19/8 kl 10.00 Torsdagsbönen pausar som grupp några veckor. Men var och en som vill, kan vara med i bön hemifrån (eller där man råkar befinna sig).   

Kl 17.00 Styrelsen och fastighetsrådet möts i Immanuelskyrkan

Söndag 22/8 kl 10.00 Gudstjänst och församlingsmöte/information. Samlingssalen, Lindgården.

Guds ord (5 Moseboken 31:6)

Var tappra och starka! Var inte rädda och låt er inte skrämmas, ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig.

Bön (Bönboken – tradition och liv, nr 1106)

Jag vet inget om morgondagen. Men jag vill vila i din hand. Jag i dig och du i mig, liksom du är i allt. Bergen, havet, himmeln. Gräset, mossan, träden. Sparven, svalan, haren. I alla människor. Med dig är jag en del i allt. Detta fyller mig med trygghet. Att inte veta något om morgondagen. Men att våga vila i din hand. Amen

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor