Månadsbrev v 26-31

Nu är det sommar och dags för semester för mig. Jag är åter på plats tisdagen den 10 augusti. Om du ringer Ansgariikyrkan under min semester hamnar du hos någon av de jouransvariga (v 27 Curt O, v 28 Lennart B, v 29 Curt O, v 30–31 Ann-Britt G)

Delta gärna i Hönökonferensen. Den sänds som en digital-livekonferens den 3–11 juli. (De kommer troligen att släppa in ett visst antal personer utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv, men det kommer inte att vara någon servering och ingen möjlighet till camping). För mer information se https://www.honokonferensen.se/

Vi kommer att ha en Minnesgudstjänst tisdagen den 31 augusti kl 15.00.

Den är till för dig som av någon anledning har missat någon begravning. På grund av sjukdom, restriktioner eller kanske för att du inte var välkommen? Vi är många som sörjer att vi av någon anledning inte fått ta ett ordentligt farväl av en vän, släkting eller familjemedlem.

Alla är välkomna att deltaga i denna Minnesgudstjänst i Ansgariikyrkan. Det spelar ingen roll om du tillhör ett annat samfund/kyrka/församling eller om du är ateist eller tillhör någon annan religion. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal eller någonstans däremellan.

Var och en får ta farväl av den eller de som de saknar och sörjer. Vill du deltaga i Minnesgudstjänsten? Skicka ett mail till pastorn@ansgariikyrkan.se, så återkommer jag till dig i mitten av augusti (när jag kommit tillbaka efter semestern). Känner du någon som missat en begravning? Tipsa i så fall om vår Minnesgudstjänst.

Hör gärna av dig även om du inte kan just denna tid eller dag. Då försöker vi ta hänsyn till dig när vi planerar nästa minnesgudstjänst.

_____________________________________________________________________

Veckooffer (eller andra gåvor) kan sättas in på församlingens

bankgiro 358-8969 eller via Swish: 123 52 88 162

_____________________________________________________________________

Församlingens verksamhet de närmsta veckorna:

Söndag 4/7

10.00 Digital (förinspelad) gudstjänst från Equmeniakyrkan Huskvarna. Predikan från Vätterstranden. Du når den via equmeniakyrkanhuskvarna.se eller sök på YouTube.

Måndag 5/7

19.00 Bön

Onsdag 7/7

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 8/7

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning.

Söndag 11/7

10.00 Digital (förinspelad) gudstjänst från Ansgariikyrkan med Karl-Ivar Karlsson och Johanna Johansson. Sång Anna Eriksson. Du når den via ansgariikyrkan.se eller sök på YouTube.

Måndag 12/7

19.00 Bön

Onsdag 14/7

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 15/7

9.00-10.00 Samradio 98,5 MHz. Sommarprogram med Sven-Ove Rylner. Curt Olofson gästar programmet och berättar bland annat om sin senaste Afrikaresa till Konga-Kinshasa.

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning.

Söndag 18/7

10.00 Digital (förinspelad) gudstjänst från Equmeniakyrkan Huskvarna. Predikan från Huskvarnaberget. Du når den via equmeniakyrkanhuskvarna.se eller sök på YouTube.

Måndag 19/7

19.00 Bön

Onsdag 21/7

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 22/7

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning.

Söndag 25/7

10.00 Digital (förinspelad) gudstjänst från Ansgariikyrkan med Lennart Bergström och Johanna Johansson. Sång Anna Eriksson. Du når den via ansgariikyrkan.se eller sök på YouTube.

Måndag 26/7

19.00 Bön

Onsdag 28/7

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 29/7

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning.

Söndag 1/8

10.00 Digital (förinspelad) gudstjänst från Equmeniakyrkan Huskvarna. Predikan från Mjölkafållan. Du når den via equmeniakyrkanhuskvarna.se eller sök på YouTube.

Måndag 2/8

19.00 Bön

Tisdag 3/8

14.00 Redaktionsmöte

Onsdag 4/8

10.00 Promenadgruppen. Samling vid Ansgariikyrkan.

Torsdag 5/8

10.00 Bibelsamtal, bön och ljuständning.

Söndag 8/8

10.00 Digital (förinspelad) gudstjänst från Ansgariikyrkan med Curt Olofson och Johanna Johansson. Sång Anna Eriksson. Du når den via ansgariikyrkan.se eller sök på YouTube.

______________________________________________

Extrainsatt:

Söndag 15/8

18.00 Nattvardsandakt med Johanna Johansson

Tisdag 31/8

15.00 Minnesgudstjänst (se ovan). Anmälan till pastor Johanna.

Onsdag 1/9

18.30 Informationsträff om Konfirmation 2021/2022 för ungdomar födda 2007 (eller tidigare) och deras föräldrar/vårdnadshavare

______________________________________________

Ändringar i programmet kan ske med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att titta i almanackan på ansgariikyrkan.se

Vi fortsätter att vara rädda om varandra och stannar hemma vid förkylningssymptom, håller avstånd och tvättar händerna.

Månadens böneämnen:

Vecka 26 (28 juni – 4 juli)

Församlingsgrundande. Idag ber vi för Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete. Vi tackar dig Jesus Kristus för alla dem som svarat ja till din kallelse för att gå in i nya gemenskaper och sammanhang. Vi ber för alla som just nu brottas med att bryta upp och starta något nytt. Stärk modet där det sviktar och ge hopp och enhet där det behövs en förnyad sammanhållning.

Japan. Vi ber för kyrkan i Japan när nu all världens blickar riktas mot OS i Tokyo. Vi ber speciellt för våra systerkyrkor Förbundskyrkan i Japan och för Japanska Baptist Unionen. Vi ber att du möter dem i mitt i deras ofta små sammanhang med din närvaro. Vi ber för alla pastorer och arbetare i kyrkan som kämpar med att försöka möta ett allt för stort behov

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för sjukvården på Sundi-Lutetes sjukhus och i byarna runt Sundi.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Andreasförsamlingen, Fjällstugan (Equmeniakyrkan)

Vecka 27 (5 – 11 juli)

 Region Svealand. Gode Gud, vi tackar dig för de medarbetare som nu förbereder sig för sin första tjänst i församlingar i region Svealand. Välsigna var och en av dem med glädje och kraft. Vi ber för de församlingar som nu gör sig beredda att tar emot nya medarbetare – pastorer, diakoner och ungdomsledare – Gud, låt varje församling vara en god arbetsplats!

Globalt. Fortfarande påverkas hela världen av pandemin. I många länder har den fått konsekvenser som kommer att vara kännbara under lång tid. Vi ber för våra samarbetskyrkor. Vi ber att de kan återhämta sig efter pandemin och att de får vara ett instrument i Guds hand för att påverka sin egen omgivning. Vi ber att de ska kunna finnas för alla människor som har drabbats.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för hela Kongo-Kinshasa. Vi ber om fred, frihet och demokrati i landet.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Pingstkyrkan (Pingströrelsen)

Vecka 28 (12 – 18 juli)

Evangelisation. Idag ber vi särskilt för de evangelister vi bekräftat i sin gåva och avskilt att i förkunnelsen hitta språket och vägen in till mötet med dig, Jesus Kristus. Vi ber att du ska visa väg, ge helig fantasi, mod och generositet i en ny tid. Tack för all den gudslängtan som spirar i vårt land. Led oss till dig och välsigna allt gott arbete som redan pågår och den längtan som söker sin väg från alla möjliga håll. Låt ditt rike komma! Amen

Spanien. Vi ber för våra missionärer och församlingen i Sanlúcar. Vi ber om Guds ledning i mötet med nya människor. Vi ber även för deras barn, i skola och vardag. Vi ber för Vår samarbetsorganisation FIEIDE, för det som de står i just nu och för våra vänskapsförsamlingar. Vi ber också för de samtal som har börjat mellan församlingsmedlemmar i Sverige och pastorer i Spanien. Hjälp oss att lära av ett ömsesidigt arbete. Tack Gud, att du står vid vår sida i allt.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för besökssångarna, pastorn och övriga som besöker våra äldreboenden. (Pga pandemin är denna verksamhet inte igång just nu, men vi hoppas kunna komma igång med besöken i september).

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Jönköpings församling (Svenska kyrkan)

Vecka 29 (19 – 25 juli)

Equmenia. Gud, idag ber vi för alla barn och unga som just nu finns i sommarens glädje och utmaning. Vi ber för dem som upplever sommaren som tom och trist. Som längtar efter de rutiner och ordningar skolan ger. Vi ber för de barn och unga som möts i sommarverksamhet inom Equmenia. Läger, kolloverksamhet eller andra aktiviteter som sker just under sommaren. Gud var med alla ledare som får möta barn och unga just denna sommar

Indien. Vi ber för det indiska folket som under pandemin inte bara drabbats direkt av viruset utan av följder som t.ex. att många skolbarn missat mängder av skolundervisning och många har svårt att betala sina sjukhusräkningar. Vi ber för din kyrka i Indien och speciellt för Hindustani Covenant Church när de tar tag i de utmaningar och möjligheter som pandemin skapat.

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för församlingarnas respektive styrelser och ledare i olika grupper.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Allianskyrkan (Svenska Alliansmissionen SAM)

Vecka 30 (26 juli – 1 augusti)

Region Väst. Jesus tack för alla goda initiativ till mötesplatser som finns runt om i region väst, vi ber att de skall bli växtplatser för tro och liv. Tack för Ska´ut kursen som precis avslutats på Åsengården, vi ber för den kommande kajak-retreaten för unga vuxna och för idrottslägret ”Kraft 21”. Hjälp oss att finna vägar till gemenskap med varandra och delande av tro och liv i våra församlingar och med människor i vår närhet. Amen.

Estland. Vi tackar för att ombyggnationen av det gamla teologiska seminariets byggnad i Tartu till en kombination av en lokal kyrka, förskola och ålderdomshem har blivit en verklighet och är igång. Tack för de många mirakel som har hänt på vägen och att Gud har satt visionen. Vi ber att Gud kommer fortsätta leda processen och ge oss visdom att följa hans steg så att människor så småningom får betjänas och uppleva hans nåd!

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi för det viktiga sjukvårdsarbetet på sjukhuset i Sundi och hälsovårdsarbetet i byarna.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Dalvikskyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS)

Vecka 31 (2 – 8 augusti)

Folkhögskolorna. Gud, vi ber för alla som i dessa dagar förbereder sig för studier på våra folkhögskolor på Bromma, Härnösand, Karlskoga, Sjövik och Södra Vätterbygden. Vi ber samtidigt för alla som arbetar på skolorna så de får vara platser för utveckling och växt. Där man får upptäcka mer om sig själv, livet och tron och sättas i rörelse för en bättre värld.

Egypten. Gud idag ber vi för Egypten och den kurs med religiösa ledare som kommer att hållas i slutet av månaden. Under några år har Equmeniakyrkan och Nilens Synod arbetat med utbildningar i mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Detta är den sista modulen i pilotkursen. Vi ber om att vi ska ta tillvara det vi lärt oss, så Ditt Rike kan växa. Amen

– Tillsammans med församlingen i Sundi-Lutete ber vi om öppna hjärtan samt villighet att höra och viljan att lyda Guds ord.

– Tillsammans med kyrkorna i Jönköping ber vi denna vecka för Sankt Franciskus församling (Romersk-katolska kyrkan)

Guds ord (Första Timotheosbrevet 1:12–17)

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden – hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.

Bön (ur Bönboken – tradition och liv, nr 543)

O Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen

Sommarfunderingar

Skicka gärna ett mail till pastorn@ansgariikyrkan.se om du vill dela ditt vittnesbörd i en gudstjänst.

Nu önskar jag er alla en riktigt skön sommar!

Var inte rädd! Men var rädda om varandra! Johanna Johansson, pastor